МАЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради

(друга сесія сьомого скликання)

 

      

від 13 листопада 2015 року №14

Про утворення президії районної ради

Відповідно до ст. 57 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Утворити президію районної ради (згідно з додатком 1).
  2. Затвердити Положення про президію районної ради (згідно з додатком 2).

Голова районної ради                   М.С.Левковець


Додаток № 1

до рішення районної ради

від 13 листопада 2015 року

С К Л А Д

президії районної ради

         1.  Левковець Михайло Савелійович       - голова районної ради

         2.   Ничипоренко Руслана Василівна         - заступник голови районної ради

         3.   Костєрєв Віктор Іванович - голова комісії з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності;

         4.  Дмитренко Дмитро Васильович - голова комісії з питань земельних ресурсів, соціально- економічного розвитку села, з питань промисловості, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства та екології;

         5.  Лісовський Богдан Валерійович - голова комісії з гуманітарних питань та з питань охорони  

здоров’я, соціального захисту населення;

         6.  Кашиця В’ячеслав Михайлович - голова депутатської фракції БПП «Солідарність»;

         7.   Недашківський Сергій Петрович- голова депутатської фракції Народної партії України ;

         8.   Семененко Тетяна Олександрівна- голова депутатської фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»

Заступник голови

районної ради                                                                               Р.В.Ничипоренко

Додаток 2

до рішення районної ради

від 13 листопада 2015 року

ПОЛОЖЕННЯ

про президію районної ради

I.             Загальні засади

1.               Президія районної ради є дорадчим органом, що утворюється відповідно до ст.57 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", яка попередньо готує погоджені пропозиції і рекомендації з основних питань, які будуть виноситись на розгляд ради.

2.               Президія утворюється радою і у своїй діяльності підзвітна раді. До складу президії входять за посадою: голова ради, заступник голови ради, голови постійних комісій, уповноважені представники депутатських груп і фракцій .

3.               У своїй діяльності президія керується Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законодавчими актами, Регламентом роботи районної ради, а також цим Положенням.

4.               Президію очолює голова ради, а у разі його відсутності - заступник голови ради.

5.               Положення про президію затверджується районною радою, зміни і доповнення до нього вносяться районною радою на її пленарному засіданні.

                                                                II.            Організація роботи президії

6.               Президія здійснює свою роботу у формі засідань.

7.               Засідання президії скликаються головою районної ради по мірі необхідності, а також на вимогу не менш як третини від загальної кількості членів президії.

8.               На засіданнях президії мають право бути присутніми за посадою: керуючий справами районної ради та радник з питань юридичного забезпечення.

9.               На запрошення голови районної ради на засіданнях президії можуть бути присутніми представники райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, інші особи.

10.             Засідання президії є правомочним, якщо на ньому присутніх не менше половини членів від загального складу.

11.             Президія приймає рішення, які мають дорадчий характер. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини фактичного складу президії. Рішення підписується головуючим на її засіданнях.

У разі рівності голосів вирішальним вважається голос головуючого на засіданні. Рішення, висновки і пропозиції президії підлягають обов'язковому розгляду радою, постійними комісіями районної ради.

12.             Засідання президії веде голова районної ради, у разі його відсутності - заступник голови районної ради, або при неможливості виконання ними з будь-яких причин цих функцій - член президії, уповноважений на це президією.

13.             Організаційно-технічне забезпечення роботи президії покладається на виконавчий апарат ради.

                                                 III.          Повноваження президії районної ради

Президія районної ради:

14.             Узгоджує у разі необхідності пропозиції щодо питань, які виносяться на розгляд районної ради, а також організації роботи по підготовці сесій, вносить пропозиції щодо порядку денного сесій, організації їх роботи.

15.             Координує діяльність депутатів, постійних комісій при підготовці питань, які вносяться на розгляд сесії, контролює хід виконання прийнятих нею рішень, у тому числі запитів, даних депутатами.

16.             Вивчає і вносить пропозиції щодо поліпшення взаємодії районної ради з трудовими колективами підприємств, організацій, установ, територіальними громадами та органами місцевого самоврядування.

17.             Спільно з райдержадміністрацією аналізує і вживає заходів по реалізації пропозицій депутатів районної ради.

18.             Вивчає, удосконалює і розповсюджує досвід роботи постійних комісій і депутатів районної ради. Спільно з комісією з питань законності, правопорядку і прав людини, регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності аналізує і розглядає на засіданнях причини низької ефективності діяльності окремих постійних комісій і депутатів районної ради.

19.             Президія районної ради має право створювати робочі групи з числа депутатів і спеціалістів для вивчення питань порядку денного сесії, підготовки висновків і проектів рішень. Після подання матеріалів такі групи припиняють свої повноваження.

Президія районної ради сприяє діяльності депутатських фракцій і груп.

           Заступник голови

             районної ради                                                                                 Р.В.Ничипоренко

 

enfrdeitptrues

Календар свят України. Граматика української мови

0570382
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого тижня
Цього місяця
Минулого місяця
Всього
1492
777
6821
6821
16251
33929
570382

Прогноз сьогодні
1752

9.59%
11.15%
2.67%
0.85%
0.27%
75.48%
Online (15 minutes ago):32
32 guests
no members

Your IP:3.80.85.76

Контакти

Open in new window