У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради

(двадцять шоста сесія сьомого скликання)


від 26 жовтня 2018 року № 390

Про звернення до Кабінету Міністрів України

щодо ситуації, яка склалася у зв’язку

з підвищенням цін на газ

Заслухавши звернення фракції БПП «Солідарність» щодо ситуації, яка склалася у зв’язку з підвищенням цін на газ, керуючись ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,

ВИРІШИЛА:

1. Схвалити текст звернення депутатів Малинської районної ради щодо ситуації, яка склалася у зв’язку з підвищенням цін на газ (додається).

  2.  Надіслати текст звернення депутатів Малинської районної ради щодо ситуації, яка склалася у зв’язку з підвищенням цін на газ до  Кабінету Міністрів України.

            3.Доручити голові районної ради підписати дане звернення.

Голова районної ради                                               М.С.Левковець

Детальніше:Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо ситуації, яка склалася у...

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                  р і ш е н н я                      

                     малинської районної ради                        

(двадцять шоста сесія сьомого скликання)


     

від 26 жовтня 2018 року    № 375


Про внесення змін до районного

бюджету на 2018 рік

Заслухавши інформацію начальника управління фінансів райдержадміністрації Козленко М.М.,  керуючись  статтею 43  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”; Бюджетним кодексом України та враховуючи висновки постійної комісії районної ради  з питань комісії з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності, районна рада   

ВИРІШИЛА:

1. Спрямувати на проведення витрат 1148300 грн. перевиконання доходів загального фонду районного бюджету згідно з підсумками 9-ти місяців 2018 року.

2. Спрямувати на проведення витрат 224653,44 грн. збільшення доходної частини загального фонду районного бюджету.

3. Внести зміни до рішення районної ради від 15.12.2017 № 263 « Про районний бюджет на 2018 рік», від 02.02.2018 № 297 «Про внесення змін до районного бюджету на 208 рік», від 23.03.2018 № 301 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», від 15.06.2018 № 343 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», від 10.08.2018 № 365 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»,  а саме:

3.1. У підпункті 1.1 пункту 1 цифри 158768863 грн., 156909785 грн., 1859078 грн., 1340578 грн. замінити відповідно цифрами 161696078,44 грн., 159822000,44 грн., 1874078 грн., 1355578 грн.

3.2. У підпункті 1.2. пункту 1 цифри 166709329 грн., 158160926 грн., 8548403 грн. замінити відповідно цифрами 169636544,44 грн., 160702052,44 грн., 8934492 грн..

3.3. Підпункт 1.3, 1.4 пункту 1 викласти в новій редакції:

« 1.3. Установити в цілому дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі 880052 грн., з них:

- профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 6980414 грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціального фонду), в т.ч. за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів  районного бюджету у сумі 2974086 грн., в т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції 1850000 грн.;

- дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі 7860466 грн., джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів районного бюджету, в т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції 2030000 грн., згідно з додатком 2.

1.4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 7060414 грн., джерелом визначити:

- надходження із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціального фонду) у сумі 6980414 грн., в т.ч. 2974086 грн. за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду районного бюджету, в т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції 1850000 грн.;

- використання залишків спеціального фонду районного бюджету станом на 01.01.18 у сумі 80000 грн. від надходження коштів від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває у комунальній власності, згідно з додатком 2».

3.4. У пункті 3 цифри 158160926 грн., 8548403 грн. замінити відповідно цифрами 160702052,44 грн., 8934492 грн.

3.5. Пункт 5 викласти в новій редакції :

«5.1. Затвердити субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм  соціально-економічного розвитку регіонів на загальну суму 316860 грн., у тому числі по загальному фонду - 301860 грн., по спеціальному фонду – 15000 грн., з них:

- на виконання районної програми забезпечення виконання Малинською районною державною адміністрацією делегованих Малинською районною радою повноважень на 2018-2020 роки – 226860 грн.;

                - на виконання програми щодо облаштування сервісних центрів обслуговування платників на 2018 рік -20000 грн.;

              -  на виконання комплексної  Програми профілактики злочинності у Малинському районі на 2016-2020 роки (МРВ УСБУ) – 35000 грн.;

               - на виконання Програми "Призовна дільниця на 2016-2020 роки" – 15000 грн.;

               - на виконання програми «Територіальна оборона на 2017-2020 роки» - 10000 грн.;

               - на виконання Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Малинського району від надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки».

3.6. У пункті 8 цифри 2553061 грн. замінити відповідно цифрами 2800461 грн.

4.  Додатки № 1, 1.1,  2, 3, 4, 4.1, 5 викласти в новій редакції.

            Голова

районної ради                                                          М.С.Левковець

Attachments:
Download this file (додаток 1.1 18.xls)додаток 1.1 18[ ]67 kB
Download this file (додаток 1.xls)додаток 1[ ]55 kB
Download this file (додаток 2.xls)додаток 2[ ]32 kB
Download this file (додаток 3.xls)додаток 3[ ]87 kB
Download this file (додаток 4.1 18.xls)додаток 4.1 18[ ]63 kB
Download this file (додаток 4.xls)додаток 4[ ]39 kB
Download this file (додаток 5.xls)додаток 5[ ]60 kB

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради


(двадцять шоста сесія сьомого скликання)




від 26 жовтня 2018 року № 389


Про внесення змін до районної  Програми поліпшення медичного обслуговування сільського населення Малинського району на 2018-2019 роки


Розглянувши клопотання Малинської райдержадміністрації від 23.10.2018р.№03-1/1488 про внесення змін до Програми поліпшення медичного обслуговування сільського населення Малинського району на 2018-2019 роки, відповідно до п.16 ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з гуманітарних питань та з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, районна рада


В И Р І Ш И Л А :


1. Внести зміни до районної Програми поліпшення   медичного обслуговування сільського населення Малинського району на 2018–2019 роки, в розділ IV  «Напрямки діяльності та основні заходи  Програми » у підпункт «Проведення  діагностично – лікувальних заходів» пункт 8, а саме:


№ п/п

Назва заходів

Терміни виконання

Відповідальний за  виконання

Орієнтовний обсяг фінансування усього

(тис.грн.)

У  тому числі за роками

2018

2019

Проведення  діагностично – лікувальних заходів

8.

Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет за рахунок коштів районного бюджету

2018-2019 років

Управління райдержадміністрації:

фінансів, гуманітарної сфери;

КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги Малинської міської ради»

У межах кошторисних призначень




  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні  комісії районної ради з гуманітарних питань та з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення.




Голова районної ради                                                           М.С. Левковець

                           

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради

(двадцять шоста сесія сьомого скликання)




від 26 жовтня 2018 року № 388


Про звернення до Кабінету Міністрів України

щодо внесення змін до постанови

Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 975


Керуючись ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з гуманітарних питань та з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Схвалити текст звернення депутатів Малинської районної ради щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 975 «Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві»(додається).

  2.  Надіслати текст звернення депутатів Малинської районної ради щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 975 до  Кабінету Міністрів України.

            3.Доручити голові районної ради підписати дане звернення.




Голова районної ради                                               М.С.Левковець

Детальніше:Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови...

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради


(двадцять шоста сесія сьомого скликання)




від 26 жовтня 2018 року № 386


Про внесення змін до рішення районної ради

від 15.12.2017р. №291 «Про співфінансування

проектів, що подаються на конкурсний відбір,

передачу функцій замовника та проектно-

кошторисної документації» зі змінами



Розглянувши лист Малинської райдержадміністрації від 11.10.2018 р. №03-1/1456, відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:


  1. Внести зміни до рішення районної ради від 15.12.2017р. №291 «Про співфінансуванння проектів, що подаються на конкурсний відбір, передачу функцій замовника та проектно-кошторисної документації» зі змінами, а саме:

  - пункт 2 викласти в новій редакції:

  « 2. Управлінню фінансів Малинської райдержадміністрації (Козленко М.М.) передбачити у видатковій частині районного бюджету на 2018 рік співфінансування в сумі 2920128 грн.»;

  доповнити рішення пунктом 3 наступного змісту:

             « 3. Передати з балансу КЗ «Районний будинок культури» Малинської районної ради (Ровнер В.В.) технічні умови №ТЖО-16389 стандартного                     приєднання до електричних мереж електроустановок капітального ремонту районного Будинку культури вартістю 79872 грн. як співфінансування, на баланс департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації».

.

  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності.





Голова районної ради                                                                М.С.Левковець

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради


(двадцять шоста сесія сьомого скликання)



      

від 26 жовтня 2018 року № 385


Про внесення змін до Комплексної Програми профілактики

злочинності у Малинському районі на 2016-2020 роки


Відповідно до п.16 ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши подання районної державної адміністрації від 10.10.2018р.№03-1/1447, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з  питань бюджету, планування і комунальної власності, районна рада


В И Р І Ш И Л А :


1.Внести зміни до Комплексної Програми профілактики злочинності в Малинському районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 25.03.2016р.№88, а саме:


          Внести зміни до розділу 6:

         Пункт 6.1 викласти в такій редакції:

Здійснювати спільні перевірки та узагальнювати результати виконання Закону України „Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі”. Систематично проводити робочі зустрічі для взаємного інформування та узгодження спільних дій на цьому напрямку правоохоронниої діяльності.

                                                                     Малинське ВП Коростишівського ВП

                                                                ГУНП в Житомирській області,

                                                                Малинський районний відділ філії

                                                                  Державної установи „Центр пробації”

                                                                у Житомирській області

                                                                2016 – 2020

         Пункт 6.2 викласти у такій редакції:

Забезпечувати взаємодії установ виконання покарань із органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, та суб’єктами соціального патронажу щодо підготовки до звільнення та побутового влаштування осіб, звільнених з місць позбавлення волі, сприяти їх адаптації.

                                                             Малинський районний відділ філії ДУ

                                                                „Центр пробації” у Житомирській

                                                                 області, Малинське ВП

                                                                  Коростишівського ВП ГУНП в

                                                                  Житомирській області, Малинська

                                                                  міська філія Житомирського

                                                                  обласного центру зайнятості, сільські,

                                                                  селищні ради, Малинське районне

                                                                  управління праці та соціального

                                                                  захисту населення, Малинський

                                                                  РЦСССДМ, Малинське МРТМО

                                                                  2018 – 2020

         Доповнити розділ 6 пунктом:

6.4 Проводити роз’яснювальну роботу щодо недопущення скоєння нових злочинів та правопорушень серед осіб, які перебувають на обліку пробації та осіб, які звільнились з місць позбавлення волі, у т.ч. перевірка даної категорії осіб за місцем їх проживання.

                                                                 Малинський районний відділ філії ДУ

                                                                „Центр пробації” у Житомирській

                                                                області, Малинське ВП

                                                                Коростишівського ВП ГУНП в

                                                                Житомирській області

         Розділ 9 Програми доповнити пунктом 9.5:

Придбання, обслуговування, ремонт офісної техніки, офісних меблів та придбання канцелярських товарів для Малинського районного відділу філії ДУ „Центр пробації” у Житомирській області.

                                                                Малинський районний відділ філії ДУ

                                                                „Центр пробації” у Житомирській

                                                                області, районна рада, виконавчі

                                                                комітети сільських, селищних рад


2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з  питань бюджету, планування і комунальної власності.




Голова районної ради                                                          М.С.Левковець


Календар свят України. Граматика української мови

enfrdeitptrues
0944113
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого тижня
Цього місяця
Минулого місяця
Всього
308
236
2368
7571
3235
25028
944113

Прогноз сьогодні
360

6.16%
16.88%
8.05%
0.65%
0.21%
68.05%
Online (15 minutes ago):24
24 guests
no members

Your IP:34.200.218.187