МИ, ДЕПУТАТИ РАЙОННОЇ РАДИ, ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЛИНСЬКОГО РАЙОНУ!

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

МАЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

(двадцять третя  сесія сьомого скликання)

      

від 23 березня  2018 року № 329

Про затвердження районної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2018 – 2020 роки

Розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект районної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2018 – 2020 роки (лист від 19.02.2018р.№03-1/312, відповідно до п.16 ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних ресурсів, соціально-економічного  розвитку села, з питань промисловості, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства та екології, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

  1. 1. Затвердити районну програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2018-2020 роки (додається).
  1. 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних ресурсів, соціально-економічного розвитку села, з питань промисловості, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства та екології, районна рада

Голова районної ради                                                                                М.С.Левковець             

Attachments:
Download this file (Додаток_до_програми.doc)додаток [ ]36 kB
Download this file (Програма_Власний_дiм.doc)Програма[ ]61 kB

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

МАЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

(двадцять третя  сесія сьомого скликання)

від  23 березня 2018 року № 330

Про внесення змін до районної

Програми соціальної підтримки

учасників ліквідації наслідків

аварії на Чорнобильській АЕС

на 2017 -2020 роки

  Відповідно до п.16 ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши лист районної державної адміністрації від 20.02.2018р.№03-1/329, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з гуманітарних питань та з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, районна рада

ВИРІШИЛА:

       1.Внести зміни до районної  Програми соціальної підтримки учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на 2017-2020 роки,  затвердженої рішенням 15 сесії  районної  ради 7 скликання від 17.03.2017 № 205, а саме:                                                           

 -  розділ «Організаційні  заходи з виконання Програми» доповнити наступним пунктом:

№ з/п

Заходи

Відповідальний виконавець

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансу-вання (вартість),

 грн.

5¹.

Пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у частині  відпуску медикаментів за пільговими  рецептами лікарів  та надання послуг пільгового зубопротезування.

Управління праці та соціального захисту населення райдержадмі-ністрації

Район-

ний бюджет, селищні та сільські бюджет-ти

В межах фінансо-вих можли-востей

  1. 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань та з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення.

Голова районної ради                                            М.С.Левковець

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

МАЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

(двадцять третя  сесія сьомого скликання)

      

від 23 березня  2018 року № 328

Про внесення змін до Програми забезпечення виконання Малинською районною державною адміністрацією делегованих повноважень на 2018 – 2020 роки

Відповідно до п.16 ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши подання районної державної адміністрації від 19.02.2018р.№03-1/313, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з  питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності,   районна рада

В И Р І Ш И Л А :

  1. Внести зміни до Програми забезпечення виконання Малинською районною державною адміністрацією делегованих повноважень на 2018-2020 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням 21 сесії районної ради 7 скликання від 15.12.2017р.№278, а саме:

Пункт 8 розділу 8 Програми викласти в наступній редакції:

«8.Придбання та встановлення програмного забезпечення, програмного обладнання, систем захисту інформації, захищених носії інформації тощо».

Пункт 9 розділу 8 Програми викласти в наступній редакції:

«9.Оплата послуг з : організації конференцій, нарад, семінарів, супроводження роботи з Єдиним та Державним реєстрами, отримання електронних цифрових підписів (ЕЦП) тощо».

Голова районної ради                                                                                М.С.Левковець             

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

МАЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

(двадцять третя сесія сьомого скликання)

від 23 березня 2018 року № 331

Про затвердження технічної документації про  нормативну  грошову оцінку земельної ділянки, що перебуває в оренді фізичної особи-підприємця Кузьменка Анатолія Степановича, на території  Малинського району  Житомирської області, за межами населених пунктів Чоповицької селищнної ради

                Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Кузьменка А.С. про затвердження технічної  документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, розташованої на території Малинського району Житомирської області, за межами населених пунктів Чоповицької селищної ради, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.23 Закону України «Про оцінку земель», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних ресурсів, соціально-економічного  розвитку села, з питань промисловості, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства та екології, районна рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки площею 4,4805 га, що перебуває в оренді фізичної особи-підприємця Кузьменка Анатолія Степановича для рибогосподарських потреб на території  Малинського району  Житомирської області, за межами населених пунктів Чоповицької селищної ради (документація додається).

Голова районної ради                                                                                М.С.Левковець

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради

(двадцять третя сесія сьомого скликання)

від 23 березня 2018 року № 332

Про затвердження Плану діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

            З метою планування діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів, відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  п.6 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації  постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити План діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів на  2018  рік (додається).
  1. Оприлюднити дане рішення шляхом розміщення на офіційному веб–сайті районної ради у мережі Інтернет.
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності.

Голова районної ради                                                                                 М.С.Левковець

                                                                                                          

Додаток

до рішення районної ради

від 23 березня 2018 р. №332

План

 діяльності районної ради

 з підготовки проектів регуляторних актів  на 2018 рік 

з/п

Назва проекту регуляторного акта

      Мета прийняття

Термін підготовки проекту

Найменування

органу, відповідального за розроблення проекту

1

Про тимчасовий порядок видалення

дерев,  кущів газонів і квітників за межами населених

пунктів на території Малинського району 

Забезпечення належного контролю за використанням об’єктів рослинного світу на території Малинського району до законодавчого врегулювання видалення зелених насаджень за межами населених пунктів

І –ІІ квартал 2018 року

Управління

агропромислового розвитку

райдержадміністрації 

2

Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Малинського району Житомирської області 

Визначення загальних засад проведення конкурсу на посади керівників комунальних закладів загальної середньої освіти

ІІ квартал 2018 року

Виконавчий апарат Малинської районної ради

3.

Про затвердження Порядку і нормативів відрахування частини прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ району або у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальних громад сіл, селищ району .

Забезпечення надходжень до місцевого бюджету

ІІ квартал 2018 року

Управління фінансів райдержадміністрації

Заступник голови

районної ради                                                                          Р.В.Ничипоренко

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

МАЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

(двадцять третя  сесія сьомого скликання)

      

від 23 березня  2018 року № 333

Про районну програму оздоровлення території Малинського району від сказу

на 2018 – 2022 роки

Відповідно до п.16 ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши подання районної державної адміністрації від 03.03.2018р.№03-1/370, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних ресурсів, соціально-економічного  розвитку села, з питань промисловості, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства та екології,   районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити районну програму оздоровлення території Малинського району від сказу на 2018 – 2022 роки (додається).

2.Рішення районної ради від 23 грудня 2015 року № 27 «Про районну програму оздоровлення території Малинського району від сказу на 2016-2020 роки» вважати таким, що втратила чинність.

Голова районної ради                                                                М.С.Левковець             

Attachments:
Download this file (Прогр оздор від сказу  на 2018-22 .doc)Програма[ ]86 kB

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

МАЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

(двадцять третя  сесія сьомого скликання)

від  23 березня 2018 року № 334

Про внесення з мін до рішення районної ради від 15 грудня 2017 року №283 «Про створення опорних шкіл у Малинському районі»

 Розглянувши подання Малинської районної державної адміністрації від  05.03.2018р.№ 03-1/378, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради з гуманітарних питань, питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, районна рада

ВИРІШИЛА:

  1. 1. Внести зміни до рішення районної ради від 15 грудня 2017 року №283 «Про створення опорних шкіл у Малинському районі», а саме п.1 рішення викласти в наступній редакції:

«1.Створити опорні навчальні заклади:

-              Малинівський НВК «ДНЗ-ЗНЗ І – ІІІ ступенів»;

-              Нововороб’ївський НВК «ДНЗ - ЗНЗ І – ІІІ ступенів»;

-              Гранітнянська ЗОШ І – ІІІ ступенів;

-              Луківська ЗОШ І – ІІІ ступенів;

-              Українківська ЗОШ І – ІІІ ступенів.»

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, питань охорони здоров’я, соціального захисту населення.

Голова районної ради                                                                 М.С.Левковець


Календар свят України. Граматика української мови

enfrdeitptrues
0921881
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого тижня
Цього місяця
Минулого місяця
Всього
782
714
3599
4393
6031
18091
921881

Прогноз сьогодні
984

6.30%
16.44%
8.16%
0.66%
0.21%
68.23%
Online (15 minutes ago):7
7 guests
no members

Your IP:18.208.126.130