У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

МАЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

(двадцять третя  сесія сьомого скликання)

від  23 березня 2018 року № 330

Про внесення змін до районної

Програми соціальної підтримки

учасників ліквідації наслідків

аварії на Чорнобильській АЕС

на 2017 -2020 роки

  Відповідно до п.16 ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши лист районної державної адміністрації від 20.02.2018р.№03-1/329, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з гуманітарних питань та з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, районна рада

ВИРІШИЛА:

       1.Внести зміни до районної  Програми соціальної підтримки учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на 2017-2020 роки,  затвердженої рішенням 15 сесії  районної  ради 7 скликання від 17.03.2017 № 205, а саме:                                                           

 -  розділ «Організаційні  заходи з виконання Програми» доповнити наступним пунктом:

№ з/п

Заходи

Відповідальний виконавець

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансу-вання (вартість),

 грн.

5¹.

Пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у частині  відпуску медикаментів за пільговими  рецептами лікарів  та надання послуг пільгового зубопротезування.

Управління праці та соціального захисту населення райдержадмі-ністрації

Район-

ний бюджет, селищні та сільські бюджет-ти

В межах фінансо-вих можли-востей

  1. 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань та з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення.

Голова районної ради                                            М.С.Левковець