МАЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради

(восьма сесія сьомого скликання)

 

      

від 22 липня 2016 року №119

Про внесення змін до районної комплексної Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року

Розглянувши клопотання районної державної адміністрації про внесення змін до районної комплексної Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року від 16.06.2016р. №03-1/950, відповідно до п.16 ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з гуманітарних питань, питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

         Внести зміни до районної комплексної Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року, затвердженої рішенням районної ради від 25 березня 2011 року № 63, доповнивши пункт 3 додатку «Завдання та заходи на виконання районної комплексної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року» підпунктом 3.3 наступного змісту:

Заходи та завдання на виконання районної комплексної Програми   боротьби з онкологічними

захворюваннями на період до 2016 року

Найменування

       завдання

Найменування

показника.

Значення показника за

роками у %

Найме-нування заходу Відповідальні за виконання

Джерела фінан-сування

(державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозований обсяг фінансування
Усього 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Очікувані результати по Програмі
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3.Удосконалення системи надання паліативної допомоги онкологічним хворим 3.3. Закупівля наркотичних засобів для онкологічних хворих

Малин-ське

МРТМО

За рахунок районного сільських, селищних бюджетів

21000

  грн.

Забезпечення онкологічних хворих знебо-лювальними засобами

     

Голова районної ради                                                      М.С.Левковець