МИ, ДЕПУТАТИ РАЙОННОЇ РАДИ, ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЛИНСЬКОГО РАЙОНУ!

МАЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради

(десята сесія сьомого скликання)

      

від 21 жовтня 2016 року №136

Про внесення змін до районної програми розвитку та утримання автомобільних доріг на території Малинського району на 2015-2017 роки

Розглянувши пропозиції районної державної адміністрації лист № 03-1/1589 від 10.10.2016 року та з метою ефективного використання бюджетних коштів на утримання доріг загального користування, відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних ресурсів, соціально-економічного розвитку села, з питань промисловості, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства та екології, районна рада

 ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до районної програми розвитку та утримання автомобільних доріг на території Малинського району на 2015-2017 роки, затвердженої на 38 сесії Малинської районної ради 6 скликання 25.03.2015 року рішенням № 611 у наступній редакції:

« 1. Загальна частина

Районна Програма розвитку та утримання автомобільних доріг загального користування на 2015-2017 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до статей 16, 17 Закону України ,,Про місцеві державні адміністрації”, Закону України ,,Про автомобільний транспорт”.

Мережа автомобільних доріг району є невід’ємною частиною єдиної державної транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей економіки та соціальної інфраструктури району.

Загальна протяжність усіх автомобільних доріг району становить 764,2 км, 448,4 км - дороги загального користування, з них 82,8 км - державного значення і 315,8 км – дороги та вулиці населених пунктів, які перебувають у комунальній власності сільських, селищних рад району.

Автодороги державного та місцевого значення знаходяться на балансі Служби автомобільних доріг Житомирської області і обслуговуються вони філією «Малинський райавтодор».

Низький стан експлуатаційного утримання автодоріг та відсутність відповідного фінансування негативно впливають на безпеку дорожнього руху, сприяють збільшенню кількості дорожньо-транспортних пригод.

У зв'язку зі значним транспортним навантаженням, шляхова мережа району втрачає свої експлуатаційні якості і потребує як утримання так і капітального ремонту, а місцями й повної реконструкції. На даний час у більшості випадків в районі виконується поточний ямковий ремонт дорожнього покриття, який не дає довготривалого ефекту і через деякий час потребує його повторного здійснення. Такий стан автомобільних доріг загального користування гальмує соціально-економічний розвиток району, негативно впливає на розвиток галузей, створює соціальну напругу.

Законом України «Про Державний бюджет України» визначається обсяг фінансових ресурсів, який спрямовується з Державного бюджету Службі автомобільних доріг для фінансування робіт із будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання мережі доріг загального користування, однак, обсяги фінансування з державного бюджету упродовж останніх років не забезпечували нормативних термінів проведення ремонтних робіт автомобільних доріг.

Відповідно до внесених змін до законів України «Про автомобільні дороги»,   «Про місцеве самоврядування в Україні», та статті 91 Бюджетного кодексу України кошти місцевих бюджетів можуть спрямовуватись на поточний, капітальний ремонти, реконструкцію, будівництво, експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності, автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також капітальний та поточний ремонти вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах).

Для часткового розв’язання даних проблем на рівні району, вирішення питань підтримання та розвитку мережі автодоріг та вулиць розроблена дана програма.

3.Основні завдання і заходи програми

Одним із першочергових завдань Програми для району є акумулювання коштів на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточні ремонти вулиць і доріг комунальної та державної власності та їх ефективне використання.

Виходячи з наявних фінансових ресурсів щорічно плануються заходи по будівництву, реконструкції та ремонту доріг Малинського району виходячи з пріоритетності та першонеобхідності.

Виконання Програми забезпечить:

- збереження існуючої мережі доріг загального користування місцевого значення від руйнування; своєчасне виконання поточного ремонту та виконання заходів з безпеки дорожнього руху;

- ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі приміських маршрутів загального користування;

- покращення транспортного, пішохідного сполучення та безпеки дорожнього руху;

- створення умов доступності сільських територій до обласного і районного центрів;

- ефективне використання наявних коштів та підвищення якості робіт.

                       4.Фінансове забезпечення програми

На виконання Програми передбачається залучення коштів районного бюджету, бюджетів селищних та сільських рад, коштів підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території та Служби автомобільних доріг у Житомирській області шляхом співфінансування цих об’єктів на договірних засадах, у межах фінансових можливостей. Умови фінансування визначаються договором.

Обсяги фінансових ресурсів на реалізацію Програми, у разі потреби, протягом року можуть уточнюватися.

Головним розпорядником коштів районного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення виступає відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Малинської райдержадміністрації. Одержувачем коштів є Служба автомобільних доріг у Житомирській області, яка використовує співфінансування у порядку та на умовах визначених Програмою та договором.

                     5. Відповідальні виконавці Програми

Відповідальними виконавцями Програми в частині її розроблення є відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, в частині забезпечення робіт із будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг загального користування місцевого значення є їх балансоутримувач - Служба автомобільних доріг у Житомирській області. В частині моніторингу за ходом виконання і дотримання графіку робіт – райдержадміністрація, міська, селищні та сільські ради.

       6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію роботи та контроль за реалізацією Програми здійснюють:   райдержадміністрація,селищні та сільські ради (при залученні коштів відповідних бюджетів) та постійна комісія з питань земельних ресурсів,соціально-економічного розвитку села, з питань промисловості, будівництва,транспорту,житлово-комунального господарства та екології.

Контроль за використанням коштів спрямованих на забезпечення виконання Програми здійснюється відповідно до законодавства.

Районна державна адміністрація щорічно інформує районну раду про хід виконання Програми.   

Виконання цієї Програми здійснюється за таким порядком:

6.1.Малинська райдержадміністрація, сільські, селищні ради звертаються до Служби автомобільних доріг у Житомирській області з пропозиціями щодо переліку об’єктів доріг загального користування місцевого значення, які потребують проведення ремонтів.

6.2. Служба автомобільних доріг у Житомирській області надає Малинській райдержадміністрації, сільським, селищним радам у межах фінансового ресурсу, передбаченого на реалізацію Програми, пропозиції щодо запропонованого переліку об’єктів доріг загального користування місцевого значення, оформлені дефектні акти, пропозиції щодо необхідних видів робіт, вартості ремонтних робіт, проектно-кошторисну документацію, тощо.

Враховуючи пропозиції щодо переліку доріг загального користування місцевого значення, управління фінансів райдержадміністрації, у разі необхідності, готує пропозиції до уточнення показників районного бюджету.

6.3. Визначення виконавців робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг загального користування місцевого значення і укладання з ними відповідних договорів здійснюється одержувачем бюджетних коштів і замовником робіт – Службою автомобільних доріг у Житомирській області, відповідно до вимог чинного законодавства.

При формуванні документації конкурсних торгів і укладання угод з підрядником,, Службі автомобільних доріг у Житомирській області необхідно передбачити:

- графіки виконання робіт;

- штрафні санкції для підрядника за умови невиконання графіків робіт при належному фактичному фінансуванні;

- наявність у підрядника власних ресурсів, у тому числі спеціалізованої техніки, можливість виконання основних обсягів робіт власними силами;

- використання підрядником нових технологій;

- дотримання гарантійних термінів завершення робіт, досягнення показників, визначених у проектній документації.

6.4. Фінансування заходів Програми здійснюється в межах фінансових можливостей місцевих бюджетів.

6.5. Кошти місцевих бюджетів плануються як співфінансування на договірних засадах. Сільські та селищні ради є учасниками Програми та передбачають в місцевих бюджетах кошти відповідно до прийнятих місцевих програм та рішень рад.

6.6. Управління фінансів райдержадміністрації перераховує кошти з районного бюджету головному розпоряднику коштів районного бюджету в межах затверджених в районному бюджеті бюджетних призначень на цю мету.

6.7. Головний розпорядник коштів здійснює перерахування коштів районного бюджету одержувачу бюджетних коштів Службі автомобільних доріг у Житомирській області на рахунки, відкриті в управлінні Державної казначейської служби України в Житомирській області.

6.8. Одержувач коштів у межах наявного фінансового ресурсу забезпечує оплату підрядникам за належним чином виконані і прийняті роботи в встановлені терміни. Замовник і підрядник робіт забезпечують виконання основних обсягів робіт.

6.9. Складання і подання фінансової звітності про використання коштів здійснюється в установленому законодавством порядку. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів покладається на головних розпорядників коштів, замовника та виконавців робіт.

6.10. Інформація про обсяги використаних коштів та виконані роботи в розрізі об’єктів, надання копій підтверджувальних документів подається у формі звіту Службою автомобільних доріг у Житомирській області Малинської райдержадміністрації за встановленою ним формою, у п’ятиденний строк після закінчення звітного місяця.

                         7.Очікувані результати

Виконання програми дасть змогу забезпечити:

-     зменшення щорічних фінансових втрат в результаті поліпшення стану автомобільних доріг;

-     поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг і приведення його у відповідність з вимогами нормативних документів, створення належної дорожньої інфраструктури;

-     зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод;

-     поліпшення експлуатаційного утримання автомобільних доріг району в зимовий період, забезпечення безпеки руху на автобусних маршрутах загального користування в зимовий період;

-     поліпшення транспортного сполучення із сільськими населеними пунктами;

Реалізація заходів програми сприятиме розвитку автомобільних доріг загального користування, як складової частини економіки району, поліпшенню соціального стану і рівня життя населення.

      Розділ 5 Програми «Очікувані результати» вважати розділом 7 відповідно до внесених змін та доповнень.»

2.Управлінню фінансів райдержадміністрації та відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації врахувати дані зміни при реалізації Програми з урахуванням можливостей районного бюджету.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації та постійну комісію районної ради з питань земельних ресурсів, соціально-економічного розвитку села, з питань промисловості, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства та екології.

Голова районної ради       М.С.Левковець


Календар свят України. Граматика української мови

enfrdeitptrues
0918646
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого тижня
Цього місяця
Минулого місяця
Всього
364
444
4393
4393
2796
18091
918646

Прогноз сьогодні
456

6.32%
16.37%
8.17%
0.66%
0.21%
68.27%
Online (15 minutes ago):10
10 guests
no members

Your IP:3.81.28.10