У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради

(тридцять перша сесія сьомого скликання)


      

від 18 жовтня 2019 року №

Про продовження дії контракту

з керівником комунальної установи

 «Малинський районний трудовий

 архів» Малинської районної ради

Розглянувши заяву керівника комунальної установи  «Малинський районний трудовий  архів» Малинської районної ради Тузинської Л.М. про продовження терміну дії контракту від 26 листопада 2014р, відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про порядок призначення та звільнення з посади керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, затвердженого рішенням 13 сесії шостого скликання від 16.05.2012р., враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

        1. Продовжити термін дії контракту від 26 листопада 2014р. з керівником комунальної установи  «Малинський районний трудовий  архів» Малинської районної ради Тузинською Людмилою Миколаївною до 25 листопада 2024 р. включно.

2. Доручити голові районної ради Левковцю М.С. укласти відповідну додаткову угоду про продовження дії контракту.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності, районна рада.

Голова районної ради М.С.Левковець

ДОДАТКОВА УГОДА №1

до Контракту з керівником комунальної установии  «Малинський районний трудовий  архів» Малинської районної ради від 26 листопада 2014 року

м.Малин                    «___» жовтня 2019 р.

Малинська районна рада, іменована далі Орган управління майном, в особі голови районної ради Левковця Михайла Савелійовича, з однієї сторони, та громадянка Тузинська Людмила Миколаївна, іменована далі Керівник, з другого боку,

уклали дану Додаткову угоду про таке:

1.Термін дії Контракту з керівником комунальної установи  «Малинський районний трудовий  архів» Малинської районної ради від 26 листопада 2014 року продовжити до 25 листопада 2024 року.

2.Ця угода є невід’ємною частиною Контракту, укладена у двох оригінальних примірниках та набирає чинності з дня підписання її Сторонами.

Від Органу управління Керівник

Голова районної ради Завідувачка комунальною

    установою  «Малинський

      районний трудовий архів»

                                                                           Малинської районної ради

Левковець Михайло Савелійович Тузинська Людмила Миколаївна

_______________________                      __________________________  

            (підпис)                                                                                                              (підпис)                                                                                            

М.П._______________________2019 року                        М.П. ________________________2019 року

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради


(тридцять перша  сесія сьомого скликання)      

від  18 жовтня  2019  року  № 467


Про передачу матеріальних цінностей


         Керуючись ст.43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про порядок відчуження майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району, затвердженого рішенням сесії районної ради від 25.07.2012р. №288, у зв’язку з проведенням капітального ремонту будівлі районного будинку культури, враховуючи  клопотання комунального закладу «Районний будинок культури» Малинської районної ради від 23.09.2019р. №06, КП «Малинська районна друкарня» від 23.09.2019р.№30, відділу освіти Малинської райдержадміністрації від 15.10.2019р. № 485/18-01-09, рекомендації постійної комісії з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності, районна рада


ВИРІШИЛА:


1.Передати безоплатно з балансу комунального закладу «Районний будинок культури» Малинської районної ради:

- на баланс комунального підприємства «Малинська районна друкарня» дров’яні відходи, отримані в результаті демонтажних робіт по капітальному ремонту приміщення РБК в кількості 32 м.куб., загальною вартістю 9 600,00 (дев’ять тисяч шістсот гривень 00 копійок) гривень;

- на баланс відділу освіти Малинської райдержадміністрації для опалювання Ворсівського НВК «ДНЗ – ЗНЗ І-ІІ ступенів» дров’яні відходи, отримані в результаті демонтажних робіт по капітальному ремонту приміщення районного будинку культури, в кількості 20 м.куб., загальною вартістю 6 000,00 (шість тисяч гривень,00 копійок) гривень.


2.Керівникам вищевказаних закладів приймання-передачу здійснити відповідно до чинного законодавства та надати районній раді акт приймання-передачі майна.

Голова районної ради                                                           М.С.Левковець

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

МАЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

(тридцять перша сесія сьомого скликання)від 18 жовтня 2019 року № 466


Про передачу автомобіля


З метою ефективного використання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району, керуючись статтями 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про порядок відчуження майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району, затвердженого рішенням сесії районної ради від 25.07.2012р. №288, враховуючи лист Малинської районної державної адміністрації від 17.09.2019р. №03-1/1015, лист відділу освіти Малинської райдержадміністрації від 19.09.2019 року № 438/18-03-09, лист комунального закладу «Районний будинок культури» Малинської районної ради від 20.09.2019 року № 05, рекомендації постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Передати безоплатно з балансу відділу освіти Малинської районної державної адміністрації на баланс комунального закладу «Районний будинок культури» Малинської районної ради автомобіль ГАЗ 3221, реєстраційний номер АМ2395ВІ, рік випуску 2003, первісною балансовою вартістю – 46 380,00 грн., залишковою вартістю – 0,00 грн.

2.Керівникам вищевказаних закладів приймання-передачу автомобіля здійснити відповідно до чинного законодавства та надати районній раді акт приймання-передачі майна.

Голова районної радиМ.С.Левковець

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради

(тридцять перша сесія сьомого скликання)      

від 18 жовтня 2019 року № 456


Про створення груп продовженого

дня у закладах загальної середньої

освіти Малинського району


Відповідно до ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», Порядку створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України  від 24.06.2018 №677, зареєстрованим Міністерством юстиції України 24.07.2018 за  № 865/32317, враховуючи клопотання відділу освіти Малинської райдержадміністрації від 19.09.2019р.№439/18-03-01, Владівського НВК «ДНЗ – ЗНЗ І-ІІ ступенів» від 30.08.2019р.№26, Ворсівського НВК «ДНЗ – ЗНЗ І-ІІ ступенів», рекомендації постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності, районна рада


ВИРІШИЛА:


 1.Створити з 01.09.2019 року групи продовженого дня у закладах загальної середньої освіти району, а саме:

Владівському навчально – виховному комплексі « Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів» - тривалістю 12,5 годин на тиждень з наповнюваністю 27 учнів;

Ворсівському навчально – виховному комплексі « Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів» - з наповнюваністю 25 учнів.

 2.Передбачити 0,5 ставки вихователя групи продовженого дня у структурі штатного розпису Ворсівського НВК «ДНЗ – ЗНЗ І-ІІ ступенів» на 2019 – 2020 навчальний рік.

3.Директорам закладів загальної середньої освіти, в яких створено групи подовженого дня, вжити заходів щодо організації їх роботи.

Голова районної ради                                                                             М.С.Левковець

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради


(тридцять перша сесія сьомого скликання)      

від 18 жовтня 2019 року № 458


Про внесення змін до Положення

про  Почесну грамоту, Грамоту та Подяку Малинської районної ради, затвердженого рішенням районної ради  від 20 травня 2015 року, зі змінами


Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності, районна рада


ВИРІШИЛА:


         1.Внести зміни до Положення про Почесну грамоту, Грамоту та Подяку Малинської районної ради, Малинської районної державної адміністрації, затвердженого рішенням районної ради від 20 травня 2015 року, зі змінами, а саме:

пункт 9 Положення викласти в наступній редакції:

    « 9. Особам, нагородженим Почесною грамотою, надається грошова матеріальна допомога (нецільова благодійна допомога) у розмірі до 300 гривень, Грамотою – до 200 гривень. 

У разі відсутності фінансового забезпечення грошова матеріальна допомога не надається.»

2. Встановити, що дія цього рішення поширюється на розпорядження, прийняті з 1 червня 2019 року.
Голова районної ради                                                          М.С.Левковець

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради

(тридцять перша сесія сьомого скликання)      

від 18 жовтня 2019 року № 461


Про затвердження спільних розпоряджень голови районної державної адміністрації, голови районної ради


Відповідно до ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності, районна рада


ВИРІШИЛА:


Затвердити спільні розпорядження голови районної державної адміністрації та голови районної ради :

від 10.06.2019 № 88/18 «Про відзначення Грамотою та Подякою»;

від 19.06.2019 № 93/19 «Про відзначення з нагоди Дня державної служби»;

від 03.07.2019 № 98/22   «Про відзначення Грамотою»;

від 03.07.2019 № 99/23   «Про відзначення Грамотою»;

від 11.07.2019 № 109/25 «Про нагородження Грамотою»;

від 05.08.2019 № 122/30 «Про нагородження Грамотою»;

від 21.08.2019 № 130/31 «Про відзначення з нагоди Дня незалежності України»;

від 12.09.2019 №138/33 «Про нагородження Грамотою».


(Розпорядження додаються)Голова районної ради                                                             М.С.Левковець  

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради


(тридцять перша сесія сьомого скликання)      

від  18 жовтня  2019  року  № 459


Про затвердження розпоряджень

голови районної ради


Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності, районна рада


ВИРІШИЛА:


Затвердити розпорядження голови районної ради:


           від 16.05.2019 р. № 15 «Про надання дозволу Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малинського району, КП «Архплан» на продовження та укладення договорів оренди нерухомого майна»;

від 21.06.2019 р. № 20 «Про надання дозволу КП «Архплан» на укладення договору оренди нерухомого майна»;

від 04.07.2019 р. № 24 «Про надання дозволу КП «Архплан» на укладення договорів оренди нерухомого майна»;

від 25.07.2019 р. № 27 «Про надання разової грошової допомоги».
(Розпорядження додаються)
Голова районної ради                                                         М.С. Левковець