У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                  р і ш е н н я                      

                   малинської районної ради                        

(тридцять восьма  сесія сьомого скликання)


      

від 18 вересня 2020 року                                                                   № 521

                           Про внесення змін до районного бюджету

                                          Малинського району

                   (назва адміністративно-територіальної одиниці)

                                                  на 2020 рік

                                                                 ( бюджетний період)

                                                06313200000

                                      ( код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні", Малинська районна рада   

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у рішення районної ради від 11.12.2019 року № 473 «Про районний бюджет Малинського району на 2020 рік», від 26.02.2020 року № 499 «Про внесення змін до районного бюджету Малинського району на 2020 рік», від 08.04.2020 року № 501 «Про внесення змін до районного бюджету Малинського району на 2020 рік», від 16.06.2020 року № 514 «Про внесення змін до районного бюджету Малинського району на 2020 рік», від 12.08.2020 року № 518 «Про внесення змін до районного бюджету Малинського району», а саме:

1.1. У підпункті 1.1 пункту 1 цифри 113712698 гривень, 110458398 гривень, 3254300 гривень замінити відповідно цифрами 114616698 гривень, 111277398 гривень, 3339300 гривень.

1.2. У підпункті 1.2 пункту 1 цифри 120680218 гривень, 111161060 гривень, 9519158 гривень замінити відповідно цифрами 121584218 гривень, 112277359 гривень, 9306859 гривень.

1.3. Підпункт 1.3 пункту 1 викласти у такій редакції:

«1.3. Установити в цілому дефіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 999961 гривень, з них:

профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 5729609 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду);

дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі 6729570 гривень, джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів районного бюджету, який виник станом на 01.01.2020 року, у тому числі за рахунок:

залишку коштів районного бюджету – 6417164 гривень;

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 312406 гривень».

1.4. Підпункт 1.4 пункту 1 викласти у такій редакції:

«1.4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 5967559 гривень, джерелами покриття якого визначити:

- надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 5729609 гривень;

- використання залишків коштів спеціального фонду районного бюджету, які виникли станом на 01.01.2020 року, у сумі 237950 гривень,

у т.ч.:

від надходжень втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 237950 гривень.».

1.5. У підпункті 1.6 пункту 1 цифри 0,3 відсотка  замінити відповідно цифрами 0,1 відсоток.

1.6. У пункті 7 цифри 4139758 гривень замінити відповідно цифрами 3990436 гривень.

2. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття районною радою.

3. Додатки №  1, 1.1, 2, 3, 4, 4.1, 4.2, 6 викласти у новій редакції та доповнити додатком 1.2.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради Ничипоренко Р.В.

            Голова

районної ради                                                          М.С.Левковець