У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради

(тридцять восьма сесія сьомого скликання)


      

від 18 вересня 2020 року № 528

Про  внесення змін до районної програми

Розглянувши клопотання районної державної адміністрації про внесення змін до районної програми фінансування компенсаційних виплат на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремих  категорій громадян   на 2018 - 2020 роки від 16.09.2020 року № 01/18/1581,  відповідно до п.16 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з гуманітарних питань та з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, районна рада

В  И  Р  І  Ш  И  Л  А :

        

 1. Внести зміни до районної Програми фінансування компенсаційних виплат на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремих  категорій громадян   на 2018 - 2020 роки,  затвердженої рішенням двадцять першої сесії Малинської  районної  ради сьомого скликання   від 15 грудня  2017 року № 279, а саме:

1. Пункт 1 розділу VІІ  викласти в наступній редакції: 

VІІ. Напрями діяльності  і заходи Програми

      

№ п/п

Перелік заходів програ-ми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерело фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, (тис.грн.)

Всього

   2018

   2019

  2020

1.

Компен-саційні виплати на пільговий проїзд автомо-більним транс-портом окремих категорій громадян

2018-2020

роки

Структурні підрозділи райдерж

адмініс-трації: управління праці та соціаль-ного захисту населення, відділ   фінансів, відділ цивільного захисту, енергетики, захисту довкілля та розвитку території; перевіз-ники (за згодою), сільські та селищні ради  (за згодою)

Район-ний, сільсь-кі та селищ-ні бюд-жети

В

межах фінан-сових можли

востей

В

межах фінан-сових можли

востей

В межах фінан-сових можливостей

В межах фінан-сових можли

востей

          2. Додаток 1 до районної Програми фінансування компенсаційних виплат на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремих  категорій громадян   на 2018 - 2020 роки викласти в новій редакції  (додається).

    Голова районної ради                        М.С.Левковець