У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                  р і ш е н н я                      

                   малинської районної ради                        

(тридцять восьма  сесія сьомого скликання)


      

від 18 вересня 2020 року                                                                   № 521

                           Про внесення змін до районного бюджету

                                          Малинського району

                   (назва адміністративно-територіальної одиниці)

                                                  на 2020 рік

                                                                 ( бюджетний період)

                                                06313200000

                                      ( код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні", Малинська районна рада   

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у рішення районної ради від 11.12.2019 року № 473 «Про районний бюджет Малинського району на 2020 рік», від 26.02.2020 року № 499 «Про внесення змін до районного бюджету Малинського району на 2020 рік», від 08.04.2020 року № 501 «Про внесення змін до районного бюджету Малинського району на 2020 рік», від 16.06.2020 року № 514 «Про внесення змін до районного бюджету Малинського району на 2020 рік», від 12.08.2020 року № 518 «Про внесення змін до районного бюджету Малинського району», а саме:

1.1. У підпункті 1.1 пункту 1 цифри 113712698 гривень, 110458398 гривень, 3254300 гривень замінити відповідно цифрами 114616698 гривень, 111277398 гривень, 3339300 гривень.

1.2. У підпункті 1.2 пункту 1 цифри 120680218 гривень, 111161060 гривень, 9519158 гривень замінити відповідно цифрами 121584218 гривень, 112277359 гривень, 9306859 гривень.

1.3. Підпункт 1.3 пункту 1 викласти у такій редакції:

«1.3. Установити в цілому дефіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 999961 гривень, з них:

профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 5729609 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду);

дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі 6729570 гривень, джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів районного бюджету, який виник станом на 01.01.2020 року, у тому числі за рахунок:

залишку коштів районного бюджету – 6417164 гривень;

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 312406 гривень».

1.4. Підпункт 1.4 пункту 1 викласти у такій редакції:

«1.4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 5967559 гривень, джерелами покриття якого визначити:

- надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 5729609 гривень;

- використання залишків коштів спеціального фонду районного бюджету, які виникли станом на 01.01.2020 року, у сумі 237950 гривень,

у т.ч.:

від надходжень втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 237950 гривень.».

1.5. У підпункті 1.6 пункту 1 цифри 0,3 відсотка  замінити відповідно цифрами 0,1 відсоток.

1.6. У пункті 7 цифри 4139758 гривень замінити відповідно цифрами 3990436 гривень.

2. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття районною радою.

3. Додатки №  1, 1.1, 2, 3, 4, 4.1, 4.2, 6 викласти у новій редакції та доповнити додатком 1.2.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради Ничипоренко Р.В.

            Голова

районної ради                                                          М.С.Левковець

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради

(тридцять восьма сесія сьомого скликання)


      

від 18 вересня 2020 року № 528

Про  внесення змін до районної програми

Розглянувши клопотання районної державної адміністрації про внесення змін до районної програми фінансування компенсаційних виплат на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремих  категорій громадян   на 2018 - 2020 роки від 16.09.2020 року № 01/18/1581,  відповідно до п.16 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з гуманітарних питань та з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, районна рада

В  И  Р  І  Ш  И  Л  А :

        

 1. Внести зміни до районної Програми фінансування компенсаційних виплат на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремих  категорій громадян   на 2018 - 2020 роки,  затвердженої рішенням двадцять першої сесії Малинської  районної  ради сьомого скликання   від 15 грудня  2017 року № 279, а саме:

1. Пункт 1 розділу VІІ  викласти в наступній редакції: 

VІІ. Напрями діяльності  і заходи Програми

      

№ п/п

Перелік заходів програ-ми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерело фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, (тис.грн.)

Всього

   2018

   2019

  2020

1.

Компен-саційні виплати на пільговий проїзд автомо-більним транс-портом окремих категорій громадян

2018-2020

роки

Структурні підрозділи райдерж

адмініс-трації: управління праці та соціаль-ного захисту населення, відділ   фінансів, відділ цивільного захисту, енергетики, захисту довкілля та розвитку території; перевіз-ники (за згодою), сільські та селищні ради  (за згодою)

Район-ний, сільсь-кі та селищ-ні бюд-жети

В

межах фінан-сових можли

востей

В

межах фінан-сових можли

востей

В межах фінан-сових можливостей

В межах фінан-сових можли

востей

          2. Додаток 1 до районної Програми фінансування компенсаційних виплат на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремих  категорій громадян   на 2018 - 2020 роки викласти в новій редакції  (додається).

    Голова районної ради                        М.С.Левковець

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради

(тридцять восьма сесія сьомого скликання)


      

від  18 вересня  2020  року  № 527

Про передачу матеріальних цінностей з КЗ«Районний будинок культури» Малинської районної ради

          Керуючись ст.43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про порядок відчуження майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району, затвердженого рішенням сесії районної ради від 25.07.2012р. №288, у зв’язку з проведенням капітального ремонту будівлі районного будинку культури, враховуючи  клопотання комунального закладу «Районний будинок культури» Малинської районної ради від 15.09.2020р. №13, клопотань Любовицької сільської ради від 15.09.20 року №71, Пиріжківської сільської ради від 15.09.20 року № 218, КП Малинська районна друкарня від 14.09.20 року № 22, рекомендації постійної комісії з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

Передати безоплатно з балансу комунального закладу «Районний будинок культури» Малинської районної ради:

 на баланс комунального підприємства «Малинська районна друкарня» LED світильники накладні в кількості 6 штук загальною вартістю 894,0 грн.

На баланс Любовицької сільської ради для потреб закладів культури:

    Одяг сцени загальною вартістю 9840,00 грн, Занавіс і арлекин загальною вартістю 1894,00 грн., LED-світильники накладні в кількості 12 штук  загальною вартістю 1788,00 грн., світильники в кількості 9 штук загальною вартістю 918,00 грн.

На баланс Пиріжківської сільської ради для потреб закладів культури: LED-світильники накладні в кількості 10 штук  загальною вартістю 1490,00 грн., світильники в кількості 8 штук загальною вартістю 596,00 грн.

Керівникам вищевказаних закладів та сільським головам  приймання-передачу здійснити відповідно до чинного законодавства та надати районній раді акт приймання-передачі майна.

Голова районної ради                                                             М.С.Левковець

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради

(тридцять восьма сесія сьомого скликання)


      

від  18 вересня  2020  року  № 526

Про списання основних засобів

        Розглянувши клопотання комунального закладу «Районний будинок культури» Малинської районної ради про надання дозволу на списання з балансу основних засобів від 14.09.2020р.№10 та клопотання комунального закладу «Малинська центральна районна бібліотека ім. В.Скуртівського» Малинської районної ради про надання дозволу на списання з балансу основних засобів від 14.09.2020р.№07/01-12, керуючись ст.43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про порядок списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, затвердженого рішенням районної ради від 25.07.2012р., враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Надати дозвіл на списання з балансу комунального закладу «Районний будинок культури» Малинської районної ради товаро-матеріальних цінностей: фотоапарата Nicon, балансова вартість 3647 грн, інвентарний номер 11130852, ноутбука MSI балансова вартість 4200 грн., інвентарний номер – 101460247 грн., ноутбука Lenovo  балансова вартість -3500,00 грн., інвентарний номер – 101460258, знос 100%).

2.Надати дозвіл на списання з балансу комунального закладу «Малинська центральна районна бібліотека ім. В.Скуртівського» Малинської районної ради товаро-матеріальних цінностей: комп’ютерів кількістю 5 штук, інвентарні номери 10480003-10480007, балансовою вартістю 20050,0 грн., знос 100%.

3.Комунальному закладу «Районний будинок культури» Малинської районної ради (Ровнер В.В.) та комунальному закладу «Малинська центральна районна бібліотека ім. В.Скуртівського» Малинської районної ради ( Бідун Т.П.)  провести списання основних засобів згідно діючого законодавства.

Голова районної ради                                                             М.С.Левковець

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради

(тридцять восьма сесія сьомого скликання)


      

від  18 вересня 2020 року № 525

Про передачу приміщень  шкіл

Відповідно до статей 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, Положення про відчуження майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району, затвердженого рішенням районної ради від 25 липня 2012 року № 288,  враховуючи рішення Українківської сільської ради «Про надання згоди на прийняття  у власність територіальної громади Українківської сільської ради комунального майна» від 18.08.2020 року, рішення Морозівської сільської ради «Про надання згоди на прийняття  у власність територіальної громади Морозівської сільської ради нерухомого майна» від 14.08.2020 року № 384, рішення Владівської сільської ради «Про надання згоди на прийняття  у власність територіальної громади Владівської сільської ради нерухомого майна» від 21.08.2020 року, рішення Іванівської сільської ради « Про надання згоди на прийняття у комунальну власність територіальної громади Іванівської сільської ради нерухомого майна» від 10.08.2020 року, рішення Ворсівської сільської ради « Про надання згоди на прийняття у комунальну власність територіальної громади Ворсівської сільської ради нерухомого майна» від 10.08.2020 року, рішення Малинівської сільської ради « Про надання згоди на прийняття майна із спільної власності територіальних громад сіл та селищ Малинського району до комунальної власності Малинівської сільської ради та міста Малин» від 03.09.2020 року, рішення Нововороб’ївської  сільської ради « Про надання згоди на прийняття у комунальну власність територіальної громади Нововоробївської сільської ради нерухомого майна» від 07.09.2020 року, рішення Слобідської сільської ради « Про надання згоди на прийняття у комунальну власність територіальної громади Слобідської сільської ради нерухомого майна» від 10.09.2020 року, рішення Скуратівської сільської ради « Про надання згоди на прийняття у комунальну власність територіальної громади Скуратівської сільської ради нерухомого майна» від 10.09.2020 року погодження начальника відділу освіти Малинської райдержадміністрації від 14.09.2020 року, рекомендації  постійних комісій районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:

Передати безоплатно зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ Малинського району, з балансу відділу освіти Малинської райдержадміністрації, приміщення Українківської ЗОШ І-ІІ ступенів у комунальну власність територіальної громади Українківської сільської ради.

Передати безоплатно зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ Малинського району, з балансу відділу освіти Малинської райдержадміністрації, приміщення Морозівської ЗОШ І-ІІ ступенів у комунальну власність територіальної громади Морозівської сільської ради.

Передати безоплатно зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ Малинського району, з балансу відділу освіти Малинської райдержадміністрації, приміщення Владівського НВК «ДНЗ-ЗНЗ І-ІІ ступенів» у комунальну власність територіальної громади Владівської сільської ради.

Передати безоплатно зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ Малинського району, з балансу відділу освіти Малинської райдержадміністрації, приміщення Іванівської ЗОШ І-ІІ ступенів у комунальну власність територіальної громади Іванівської сільської ради.

Передати безоплатно зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ Малинського району, з балансу відділу освіти Малинської райдержадміністрації, приміщення Ворсівського НВК «ДНЗ-ЗНЗ І-ІІ ступенів» у комунальну власність територіальної громади Ворсівської сільської ради.

Передати безоплатно зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ Малинського району, з балансу відділу освіти Малинської райдержадміністрації, приміщення Малинівського НВК «ДНЗ - ЗНЗ І-ІІІ ступенів» у комунальну власність територіальної громади Малинівської  сільської ради.

Передати безоплатно зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ Малинського району, з балансу відділу освіти Малинської райдержадміністрації, приміщення Нововороб’ївський  НВК «ДНЗ - ЗНЗ І-ІІІ ступенів» у комунальну власність територіальної громади Нововоробївської  сільської ради.

Передати безоплатно зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ Малинського району, з балансу відділу освіти Малинської райдержадміністрації, приміщення Слобідської ЗОШ І-ІІ ступенів та Щербатівської ЗОШ І-ІІ ступенів у комунальну власність територіальної громади Слобідської сільської ради.

Передати безоплатно зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ Малинського району, з балансу відділу освіти Малинської райдержадміністрації, приміщення Скуратівської ЗОШ І-ІІІ ступенів у комунальну власність територіальної громади Скуратівської  сільської ради.

Приймання-передачу нерухомого майна оформити відповідно до чинного законодавства.

Голова районної ради                                                             М.С.Левковець

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради


(тридцять восьма сесія сьомого скликання)      

від 18 вересня 2020 року № 522


Про  виконання плану роботи районної ради за І півріччя 2020 року 

 

Заслухавши звіт про виконання плану роботи районної ради за І півріччя 2020 року, розглянувши пропозиції постійних комісій районної ради, керуючись п.6 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада


ВИРІШИЛА:1.Звіт  про виконання плану роботи районної ради за І півріччя 2020 року взяти до відома ( додається).


2.Рішення районної ради від  08 квітня  2020 року  № 502 «Про  виконання плану роботи районної ради за ІI півріччя 2019 року та план роботи районної  ради на  І півріччя 2020 року»  зняти з контролю.
Голова  районної ради                                                            М.С.Левковець

Детальніше:Про  виконання плану роботи районної ради за І півріччя 2020 року