У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                    р і ш е н н я                      

                         малинської районної ради                        

(тридцять дев»ята  сесія сьомого скликання)


      

від 17 листопада 2020 року                                                                   № 534

                           Про внесення змін до районного бюджету

                                          Малинського району

                   (назва адміністративно-територіальної одиниці)

                                                  на 2020 рік

                                                                 ( бюджетний період)

                                                06313200000

                                      ( код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні", Малинська районна рада   

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у рішення районної ради від 11.12.2019 року № 473 «Про районний бюджет Малинського району на 2020 рік», від 26.02.2020 року № 499 «Про внесення змін до районного бюджету Малинського району на 2020 рік», від 08.04.2020 року № 501 «Про внесення змін до районного бюджету Малинського району на 2020 рік», від 16.06.2020 року № 514 «Про внесення змін до районного бюджету Малинського району на 2020 рік», від 12.08.2020 року № 518 «Про внесення змін до районного бюджету Малинського району», від 18.09.2020 року № 521 «Про внесення змін до районного бюджету Малинського району на 2020 рік»,  від 16.10.2020 року  № 529 «Про внесення змін до районного бюджету Малинського району на 2020 рік», а саме:

1.1. У підпункті 1.1 пункту 1 цифри 115223198 гривень, 111593898 гривень, 3629300 гривень замінити відповідно цифрами 113048937 гривень, 110634123 гривень, 2414814 гривень.

1.2. У підпункті 1.2 пункту 1 цифри 122190718 гривень, 112328859 гривень, 9861859 гривень замінити відповідно цифрами 120016457 гривень, 110867434 гривень, 9149023 гривень.

1.3. Підпункт 1.3 пункту 1 викласти у такій редакції:

«1.3. Установити в цілому дефіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 233311 гривень, з них:

профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 6496259 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду);

дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі 6729570 гривень, джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів районного бюджету, який виник станом на 01.01.2020 року, у тому числі за рахунок:

залишку коштів районного бюджету – 6417164 гривень;

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 312406 гривень».

1.4. Підпункт 1.4 пункту 1 викласти у такій редакції:

«1.4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 6734209 гривень, джерелами покриття якого визначити:

- надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 6496259 гривень;

- використання залишків коштів спеціального фонду районного бюджету, які виникли станом на 01.01.2020 року, у сумі 237950 гривень,

у т.ч.:

від надходжень втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 237950 гривень».

1.5. У пункті 7 цифри 3730576 гривень замінити відповідно цифрами 3315834 гривень.

2. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття районною радою.

3. Додатки №  1, 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 4.1, 4.2, 6 викласти у новій редакції.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради Ничипоренко Р.В.

            Голова

районної ради                                                          М.С.Левковець