МАЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я                      

малинської районної ради                        

(п’ятнадцята сесія сьомого скликання)

   

від 17 березня 2017 року   № 187

 Про внесення змін до

районного бюджету на 2017 рік

Заслухавши інформацію начальника управління фінансів райдержадміністрації Козленко М.М., керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”; статтею 14, 72, 77 Бюджетного кодексу України та враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань комісії з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності, районна рада  

 ВИРІШИЛА:

 1. Спрямувати на проведення витрат 4764900 грн. вільних залишків бюджетних коштів загального фонду районного бюджету.

 2. Внести зміни до рішення районної ради від 27.12.2016 № 181 «Про районний бюджет на 2017 рік», а саме:

 2.1. У підпункті 1.1. пункту 1 цифри 119490264 грн., 118984364 грн. замінити відповідно цифрами 121141005 грн., 120635105 грн.

 2.2. У підпункті 1.2. пункту 2 цифри 119490264 грн., 118984364 грн., 505900 грн. замінити відповідно цифрами 125905905 грн., 125343803 грн., 562102 грн.

 2.3. Пункт 1 доповнити підпунктом 1.3., 1.4 слідуючого змісту:

« 1.3. Установити в цілому дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі 4708698 грн., з них:

- профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 56202 грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціального фонду), в т.ч. за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 56202 грн.;

- дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі 4764900 грн., джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів районного бюджету, згідно з додатком 6.

 1.4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 56202 грн., джерелом якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціального фонду) у сумі 56202 грн., в т.ч. 56202 грн. за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду районного бюджету, згідно з додатком 6».

 2.3.У пункті 3 цифри 118984364 грн., 505900 грн. замінити відповідно цифрами 125343803 грн., 562102 грн.

 2.4. Пункт 5 доповнити підпунктом 5.1. слідуючого змісту:

« 5.1. Затвердити субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів на загальну суму 119000 грн., у тому числі по загальному фонду – 119000 грн., з них:

- на виконання районної програми забезпечення виконання Малинською районною державною адміністрацією делегованих Малинською районною радою повноважень на 2015-2017 роки – 67000 грн.;

- на виконання комплексної програми профілактики злочинності у Малинському районі на 2016 – 2020 роки – 20000 грн.;

- на виконання комплексної програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Малинського району від надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки – 20000 грн.;

- на виконання програми «Призовна дільниця на 2016-20120 роки» - 12000 грн.»

 2.5. У пункті 6 цифри 50000 грн. замінити відповідно цифрами 150023 грн.

 2.6. У пункті 8 цифри 430000 грн. замінити відповідно цифрами 1495384 грн.

 3. Додатки № 1, 1.1, 2, 3, 3.1, 4 викласти в новій редакції.

            Голова

районної ради                                                         М.С.Левковець

Attachments:
Download this file (додаток 1.1 16.xls)додаток 1.1 16[ ]61 kB
Download this file (додаток 1.xls)додаток 1[ ]48 kB
Download this file (додаток 2.xls)додаток 2[ ]92 kB
Download this file (додаток 3.1 16.xls)додаток 3.1 16[ ]54 kB
Download this file (додаток 3.xls)додаток 3[ ]36 kB
Download this file (додаток 4.xls)додаток 4[ ]52 kB
Download this file (додаток 6.XLS)додаток 6[ ]21 kB

МАЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради

(п’ятнадцята сесія сьомого скликання)

 

від 17 березня 2017 року № 207

Про внесення змін до районної Програми фінансування компенсаційних виплат на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг, на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян у 2016 – 2017 роках

Розглянувши листа районної державної адміністрації від 16.03.2017р.№03-1/555, відповідно до п.16 ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада

ВИРІШИЛА:

           1. Внести зміни до районної Програми фінансування компенсаційних виплат на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг, на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян у 2016 – 2017 роках, затвердженої рішенням районної ради від 17 березня 2017 року № 176, а а саме:

 

-          пункти 4, 5 розділу І Паспорт програми викласти в наступній редакції:

 

4.

Відповідальні виконавці Програми

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ економічного розвитку, торгівлі і туризму райдержадміністрації

5.

Учасники Програми

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, управління фінансів райдержадміністрації, відділ економічного розвитку, торгівлі і туризму райдержадміністрації, сільські та селищна ради, перевізники, які надають послуги з перевезення автомобільним та залізничним транспортом, організації-надавачі послуг

-          пункт 1 розділу VІІІ Заходи Програми викласти в наступній редакції:

№ п/п

Перелік заходів програми

Строк виконання

Виконавці

Джерела

фінансування

Орієн-товні обсяги фінансування тис.грн.

Очікуваний результат

 
 

Виплата компенсації за проїзд автомобіль-

ним транспортом пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування, в т.ч.:

2016-2017

Структурні підрозділи райдержадміністрації: управління праці та соціального захисту населення,

управління фінансів, відділ економічного розвитку, торгівлі і туризму перевізники, які надають послуги з перевезення пільго-

вих категорій громадян автомобіль

ним транспор-том на приміських маршрутах загального користування (за згодою), сільські та селищна ради, (за згодою)

Район-

ний бюджет, селищні та сільські бюджет-ти

 

Підвищення рівня соціально-го захисту окремих категорій населення через виплату компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспор-том

 
 

на 2016 рік

В межах фінансових можливостей

 

В межах фінансових можливостей

 

на 2017 рік

 
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних ресурсів, соціально-економічного розвитку села, з питань промисловості, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства та екології.

Голова районної ради                                                                                               М.С.Левковець

МАЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради

(п’ятнадцята сесія сьомого скликання)

     

від 17 березня 2017 року № 206

Про передачу матеріальних цінностей зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ району у власність Чоповицької селищної об'єднаної територіальної громади

Розглянувши клопотання відділу освіти Малинської райдержадміністрації від 15.03.2017р. № 155/18-01-09, відповідно до статей 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про порядок відчуження майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району, затвердженого рішенням районної ради від 25.07.2012р. №288, враховуючи рішення районної ради від 21 грудня 2016 року «Про передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ району у власність Чоповицької селищної об’єднаної територіальної громади», рішення Чоповицької селищної ради від 30 грудня 2016 року «Про прийняття об’єктів та майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ району у власність Чоповицької селищної об’єднаної територіальної громади», рекомендації постійної комісій районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності, районна рада

 ВИРІШИЛА:

 1. Передати безоплатно зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ Малинського району, з балансу відділу освіти Малинської райдержадміністрації, у комунальну власність Чоповицької селищної об’єднаної територіальної громади матеріальні цінності згідно додатку.

           2.Відділу освіти Малинської райдержадміністрації (Коробейник В.В.) провести передачу матеріальних цінностей згідно діючого законодавства.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності.

Голова районної ради                                                                                 М.С.Левковець

Attachments:
Download this file (Дод передача майна школи Чоп.xls)додаток[ ]206 kB

МАЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради

( п’ятнадцята сесія сьомого скликання)

    від 17 березня 2017 року №      205

Про районну Програму соціальної підтримки учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на 2017 -2020 роки

Розглянувши поданий Малинською районною державною адміністрацією проект районної Програми соціальної підтримки учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на 2017-2020 рік, відповідно до п.16 ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з гуманітарних питань та з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

  1. Затвердити районну Програму соціальної підтримки учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на 2017-2020 роки (додається).
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань та з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення

Голова районної ради                                                                                 М.С.Левковець

Attachments:
Download this file (районна програма по ЧАЕС 2017-20.doc)програма[ ]88 kB

МАЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради

(п′ятнадцята сесія сьомого скликання)

 

від   17 березня 2017 року № 202

Про умови оплати праці педагогічних працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок районного бюджету

З метою усунення різниці між умовами оплати праці педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету та педагогічних працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок коштів районного бюджету, відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись п.3 постанови КМУ від 14.12.2016р. №974, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

 1.  Підвищити тарифні розряди педагогічних працівників закладів, установ освіти, що фінансуються за рахунок коштів районного бюджету з 01 квітня 2017 року до рівня, передбаченого додатком № 2 до постанови Кабінету міністрів України від 30.08.2002р. №1298.

 2. Відділу освіти Малинської райдержадміністрації (Коробейник В.В.) проводити нарахування та виплату заробітної плати за новими тарифними розрядами з 01.04.2017 року в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2017 рік.

 3. Рекомендувати сільським та Гранітненській селищній раді розглянути та прийняти відповідні рішення з даного питання.

4.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності.

Голова районної ради                                                                   М.С.Левковець

МАЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради

(п′ятнадцята сесія сьомого скликання)

  

від   17 березня 2017 року № 203

 

Про стан законності та правопорядку у сфері використання лісових ресурсів, їх належної охорони від незаконних порубок, вжиті заходи з метою профілактики та недопущення вчинення вказаних злочинів на території Малинського району

 Розглянувши лист Коростишівської місцевої прокуратури вх.№83/01-10 від 13.03.2017 року за результатами слухання та обговорення спільної наради керівників правоохоронних органів, органів влади і контролю в Малинському районі від 09 лютого 2017 року, відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендацію постійної комісії районної ради з питань земельних ресурсів, соціально-економічного розвитку села, з питань промисловості, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства та екології, районна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Постанову спільної наради керівників правоохоронних органів, органів влади і контролю в Малинському районі від 09 лютого 2017 року взяти до відома.
  2. Рекомендувати Малинському ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області, ДП «Малинське ЛГ», ДП «Малинський лісгосп АПК», Малинській райдержадміністрації удосконалити взаємодію правоохоронних органів з органами місцевого самоврядування та органами державної виконавчої влади Малинського району з метою протидії злочинності у сфері використання лісових ресурсів, а саме: розробити та поширити на території селищної, сільських рад Малинського району листівки інформаційного характеру для населення щодо інформування правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування у разі виявлення на відповідній території підозрілих вантажних автомобілів, за допомогою яких можливо вивозити незаконно зрубану деревину.

Голова районної ради                                                                         М.С.Левковець

enfrdeitptrues