У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                  р і ш е н н я                      

                     малинської районної ради                        

(тридцять шоста  сесія сьомого скликання)

      

від 16 червня 2020 року  № 514

  Про внесення змін до районного бюджету Малинського району

   на 2020 рік   (06313200000  код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні", Малинська районна рада   

ВИРІШИЛА:

1. Спрямувати на проведення витрат 237950 гривень залишків бюджетних коштів спеціального фонду районного бюджету.

2. Внести зміни у рішення районної ради від 11.12.2019 року № 473 «Про районний бюджет Малинського району на 2020 рік», від 26.02.2020 року № 499 «Про внесення змін до районного бюджету Малинського району на 2020 рік», від 08.04.2020 року № 501 «Про внесення змін до районного бюджету Малинського району на 2020 рік»,  а саме:

2.1. У підпункті 1.1 пункту 1 цифри 112001340 гривень, 110057040 гривень, 1944300 гривень замінити відповідно цифрами 113583212 гривень, 110138912 гривень, 3444300 гривень.

2.2. У підпункті 1.2 пункту 1 цифри 118174773 гривень, 110525077 гривень, 7649696 гривень замінити відповідно цифрами 119994595 гривень, 110493875 гривень, 9500720 гривень.

2.3. Підпункт 1.3 пункту 1 викласти у такій редакції:

«1.3. Установити в цілому дефіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 354963 гривень, з них:

профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 5818470 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду);

дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі 6173433 гривень, джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів районного бюджету, який виник станом на 01.01.2020 року, у тому числі за рахунок:

залишку коштів районного бюджету – 5861027 гривень;

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 312406 гривень».

2.4. Підпункт 1.4 пункту 1 викласти у такій редакції:

«1.4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 6056420 гривень, джерелами покриття якого визначити:

- надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 5818470 гривень;

- використання залишків коштів спеціального фонду районного бюджету, які виникли станом на 01.01.2020 року, у сумі 237950 гривень,

у т.ч.:

від надходжень втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 237950 гривень.».

2.5. У підпункті 1.6 пункту 1 цифри 350000 гривень замінити відповідно цифрами 136620 гривень.

2.6. Пункт 3 викласти в новій редакції:

«3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення, у тому числі інші субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам в розрізі призначень згідно з додатком 4.1, субвенції з районного бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів згідно з додатком 4.2 до цього рішення».

2.7. У пункті 7 цифри 4149182 гривень замінити відповідно цифрами 4185157 гривень.

3. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття районною радою.

4. Додатки №  1, 1.1, 2, 3, 4, 4.1, 6 викласти у новій редакції та доповнити додатком 4.2.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради Ничипоренко Р.В.

            Голова районної ради                                                          М.С.Левковець