У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

             р і ш е н н я                      

                 малинської районної ради                        

(двадцять перша сесія сьомого скликання)

     

від 15 грудня 2017 року    № 263

Про районний бюджет

на 2018 рік

Заслухавши інформацію начальника управління фінансів райдержадміністрації Козленко М.М.,  керуючись  статтею 43  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”; статтями 14, 72, 77  Бюджетного кодексу України та враховуючи висновки постійної комісії районної ради  з питань комісії з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності, районна рада   

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2018 рік:

1.1. Доходи районного бюджету у сумі 153345200 грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету 152726700 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 618500 грн., в т.ч. бюджет розвитку 100000 грн. згідно з додатком 1.

Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів районному бюджету згідно додатку 1.1.

1.2. Видатки районного бюджету у сумі 153345200 грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету 149566700 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету – 3778500 грн.

1.3. Профіцит загального фонду районного бюджету  у сумі 3160000 грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду), згідно з додатком 2.

1.4. Дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 3160000 грн., джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2. 

 1. Встановити, що у 2018 році в бюджетному процесі застосовується програмно-цільовий метод.
 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 149566700 грн. та спеціальному фонду 3778500 грн. згідно з додатком 3.
 1. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 100000 грн.
 1. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4, в тому числі інші субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень, згідно з додатком 4.1.
 1. Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 100000 грн.
 1. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

 оплата праці працівників бюджетних установ;

 нарахування на заробітну плату  ;

 придбання медикаментів та перев”язувальних матеріалів ;

  забезпечення продуктами харчування ;

 оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

 поточні трансферти населенню ;

 поточні трансферти місцевим бюджетам.

 1. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1177365 грн. згідно з додатком 5.
 1. Затвердити формулу розподілу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами місцевого самоврядування згідно з додатком № 6 до цього рішення.
 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право управлінню фінансів районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету , пов»язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов»язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 1. Розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв”язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв в натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 1. Установити , що джерелами формування загального фонду районного бюджету на 2018 рік:

у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік:

у частині доходів є надходження, визначені статтею 691  Бюджетного кодексу України;

у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

 1. Надати право районній державній адміністрації здійснювати протягом 2018 року додатковий розподіл та перерозподіл загального обсягу міжбюджетних трансфертів з державного бюджету з наступним затвердженням районною радою.

Додатковий розподіл обсягу додаткових дотацій та субвенцій з державного бюджету здійснюється за погодженням з постійною комісією районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності.

 1. Надати право районній державній адміністрації протягом 2018 року вносити зміни до районного бюджету по інших субвенціях, які затверджені у місцевих бюджетах, районному бюджету з наступним затвердженням районною радою.
 1. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, що затверджуються районною державною адміністрацією або районною радою.
 1. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід”ємною частиною.

            Голова районної ради                                                          М.С.Левковець