У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради


(двадцять четверта сесія сьомого скликання)від 15 червня  2018 року № 349


Про затвердження Порядку конкурсного
відбору директора та педагогічних
працівників комунальної установи
«Інклюзивно-ресурсний центр» Малинської районної ради Житомирської області 


Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017р. №545, враховуючи рекомендації  постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності, з гуманітарних питань та з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, районна рада


ВИРІШИЛА:


1.Затвердити Порядок конкурсного відбору директора та педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Малинської районної ради Житомирської області  (додається).


2.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань та з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення.

Голова районної ради                                                                       М.С. Левковець

Детальніше: Про затвердження Порядку конкурсного відбору директора та педагогічних...

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради


(двадцять четверта сесія сьомого скликання)від  15 червня  2018 року № 353


Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що передається в оренду ФГ

«Господар - Володар» на території  Малинського району  Житомирської області, за межами населених пунктів Горинської сільської ради


         Розглянувши заяву ФГ «Господар-Володар» про затвердження технічної  документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 3,9780 га, на території Малинського району Житомирської області, за межами населених пунктів Горинської сільської ради, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.23 Закону України «Про оцінку земель», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних ресурсів, соціально-економічного  розвитку села, з питань промисловості, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства та екології, районна рада


ВИРІШИЛА:


Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 3,9780 га, що передається в оренду ФГ «Господар-Володар» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території  Малинського району  Житомирської області, за межами населених пунктів Горинської сільської ради (документація додається).
Голова районної ради                                                  М.С.Левковець

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради

(двадцять четверта сесія сьомого скликання)      

від  15 червня  2018  року  № 352Про деякі питання функціонування

КУ «Малинський районний трудовий

архів» Малинської районної ради


         Розглянувши лист КУ «Малинський районний трудовий архів» від 02.05.2018р.№285 про внесення змін до Положення комунальної установи «Малинський районний трудовий архів» Малинської районної ради, лист Державного архіва Житомирської області від 23.04.2018р.№07-11/346 про уникнення соціальної напруги, з метою забезпечення єдності функціонування та своєчасного фінансування, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності та з метою мобілізації додаткових коштів до районного бюджету, районна рада


ВИРІШИЛА:

1. Надати статус об’єкта спільного користування громад сіл, селища та Чоповицької ОТГ КУ «Малинський районний трудовий архів» Малинської районної ради.

2.  Внести зміни до Положення комунальної установи «Малинський районний трудовий архів» Малинської районної ради, а саме:

Абзац 2 розділу І Положення доповнити і викласти в наступній редакції:

« Трудовий архів створюється за рішенням районної ради і утримується за рахунок коштів районного бюджету, сільських та селищної рад, Чоповицької ОТГ та коштів з інших джерел не заборонених законом».

3. Начальнику управління фінансів Малинської РДА Козленко М.М., керівнику КУ «Малинський районний трудовий архів» Малинської районної ради Тузінській Л.М. підготувати проект відповідної трьохсторонньої угоди про передачу коштів до районного бюджету відповідно до розрахунків витрат, наданих керівником КУ «Малинський районний трудовий архів» .

4. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності.


Голова районної ради                                                         М.С.Левковець     

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

МАЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

(двадцять четверта сесія сьомого скликання)

від  15 червня  2018 року № 348

Про затвердження Положення про проведення конкурсу та призначення на посаду керівників закладів загальної середньої освіти Малинського району Житомирської області 

Відповідно до статті 25 Закону України “Про освіту”, статті 26 Закону України “Про загальну середню освіту”, ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018р. № 291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти», враховуючи рекомендації  постійних комісій районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності, з гуманітарних питань та з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, районна рада

 ВИРІШИЛА:

1.         Затвердити Положення про проведення конкурсу та призначення на посаду керівників закладів загальної середньої освіти Малинського району Житомирської області  (додається).

2.         Делегувати відділу освіти Малинської райдержадміністрації повноваження щодо призначення та звільнення з посади керівників закладів загальної середньої освіти Малинського району Житомирської області за результатами конкурсу, що проводиться згідно Положення про проведення конкурсу та призначення на посаду керівників закладів загальної середньої освіти Малинського району Житомирської області, затвердженого п.1 цього рішення.

3.         Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань та з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення.

Голова районної ради                                                                                   М.С. Левковець

Додаток 

до рішення районної ради

від 15 червня  2018 року № 348

Положення про проведення конкурсу та призначення на посаду керівників закладів загальної середньої освіти Малинського району Житомирської області

1. Це Положення визначає загальні засади проведення конкурсу та призначення на посаду керівників закладів загальної середньої освіти Малинського району Житомирської області (далі - заклади загальної середньої освіти).

2. Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

3. Призначення керівника закладу загальної середньої освіти здійснює відділ освіти Малинської райдержадміністрації (далі – орган, що призначає керівника закладу загальної середньої освіти) за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього Положення, шляхом укладення контракту строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше).

4. Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

5. Рішення про проведення конкурсу приймає орган, що призначає керівника закладу загальної середньої освіти:

одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;

не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;

упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

5. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті засновника та веб-сайті закладу освіти (у разі його наявності) наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:

найменування і місцезнаходження закладу;

найменування посади та умови оплати праці;

кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»;

вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;

дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;

прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

6. Для проведення конкурсу орган, що призначає керівника закладу загальної середньої освіти затверджує персональний склад конкурсної комісії, до якого входять представники засновника, трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти та громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці. До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.

Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 4 до 16 осіб.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті засновника впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку засновника, його представників.

7. Для участі у конкурсі подають такі документи:

заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

довідку про відсутність судимості;

мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

8. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

оприлюднює на веб-сайті засновника перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).

9. Орган, що призначає керівника закладу загальної середньої освіти зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

10. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Перелік питань та форма перевірки знання законодавства (письмове чи комп’ютерне тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань затверджуються органом, що призначає керівника закладу загальної середньої освіти,  та оприлюднюються на веб-сайті засновника.

Орган, що призначає керівника закладу загальної середньої освіти, зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та за можливості відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням веб-сайті засновника відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

11. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті засновника.

12. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

відсутні заяви про участь у конкурсі;

до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

13. Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу орган, що призначає керівника закладу середньої освіти, призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.

Заступник голови

районної ради                               Р.В. Ничипоренко

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради


(двадцять четверта сесія сьомого скликання)від  15 червня  2018 року № 351

Про районну Програму створення

та ведення містобудівного кадастру в Малинському районі на 2018 – 2021 роки


Розглянувши поданий Малинською районною державною адміністрацією проект районної Програми створення та ведення містобудівного кадастру в Малинському районі (лист від 02.05.2018р.№03-1/709), відповідно до п.16 ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної  комісії  з питань  законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності, районна рада


ВИРІШИЛА:


1.Затвердити  районну Програму створення та ведення містобудівного кадастру в Малинському районі  на 2018-2021 роки (додається).


2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію  з питань  законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності.
Голова районної ради                                                             М.С.Левковець

Attachments:
Download this file (П Р О Г Р А М А районна містобуд.doc)Програма[ ]74 kB

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради


(двадцять четверта сесія сьомого скликання)


     

від 15 червня 2018 року № 350


Про внесення змін до Програми забезпечення виконання Малинською районною державною адміністрацією делегованих повноважень на 2018 – 2020 роки


Відповідно до п.16 ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши подання районної державної адміністрації від 23.04.2018р.№03-1/674 та від 04.05.2018р.№03-1/731, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з  питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності,   районна рада


В И Р І Ш И Л А :


Внести зміни до Програми забезпечення виконання Малинською районною державною адміністрацією делегованих повноважень на 2018-2020 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням 21 сесії районної ради 7 скликання від 15.12.2017р.№278, а саме:

Розділ 8 Програми «Напрямки діяльності та заходи з виконання районної Програми» доповнити пунктами наступного змісту:

« 13. Придбання та обслуговування кліматичної техніки.

   14. Інші поточні видатки (судовий збір, пеня тощо)».


Голова районної ради                                                  М.С.Левковець  

  

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради

(двадцять четверта сесія сьомого скликання)


      від  15 червня  2018  року  № 347


Про затвердження Порядку і нормативів

відрахування частини прибутку (доходу)

комунальних унітарних підприємств та їх

об’єднань, які належать до спільної власності

територіальних громад  району або у статутних

фондах яких є частка спільної власності

територіальних громад району


         Відповідно до статей 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.9 ч.1 ст.69 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», враховуючи лист районної державної адміністрації  від 25.04.2018р.№03-1/692, рекомендації постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності та з метою мобілізації додаткових коштів до районного бюджету, районна рада


ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок і нормативи відрахування до загального фонду  районного бюджету комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань,  які належать до спільної власності територіальних громад району або у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальних громад району, частини прибутку (доходу) на 2018 рік, за результатами щорічної фінансово-господарської діяльності у 2017 році ( додається ).

2.  Малинській об’єднаній державній податковій інспекції здійснювати контроль за повнотою і своєчасністю сплати  відрахувань частини прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями відповідно до Порядку і нормативів, затверджених цим рішенням.

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності.


Голова районної ради                                                         М.С.Левковець


                                                                                                                                                                                              


 Додаток

                                                                                          до рішення

                                                                                          районної ради

                                                              від  15.06.2018 р. №

Порядок і нормативи

відрахування до загального фонду районного бюджету комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, які належать до спільної власності територіальних громад району або у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальних громад району, частини прибутку (доходу) за результатами щорічної фінансово-господарської діяльності

Відповідно до цього Порядку, комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання, які належать до спільної власності територіальних громад району або у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальних громад району,  здійснюють відрахування до загального фонду районного бюджету  частини прибутку ( доходу ) за результатами щорічної фінансово-господарської діяльності.

Відрахування частини прибутку  (доходу) за результатами  фінансово-господарської  діяльності  здійснюються комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, які належать до спільної власності  територіальних громад району, у розмірі 15 відсотків чистого прибутку (доходу),  розрахованого згідно з положенням  (стандартами) бухгалтерського обліку.

Частина прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду районного бюджету, розраховується комунальними  унітарними підприємствами та їх об’єднаннями  відповідно до порядку, встановленого Державною податковою адміністрацією для державних та казенних підприємств.

Визначена відповідно до Порядку і нормативів частина прибутку (доходу) сплачується у строки, встановлені  для сплати  податку на прибуток підприємств і  зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду районного бюджету, відкриті  в органах Державного  казначейства.

Одночасно зі сплатою частини прибутку (доходу) до загального фонду районного бюджету платники податку нараховують та вносять до бюджету  авансовий внесок з податку на прибуток за діючою ставкою по даному податку, нарахований на суму дивідендів (частини прибутку), призначених для виплати. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету (до/або) одночасно із сплатою частини прибутку та відображається у декларації  з податку на прибуток підприємства.

Інформацію про нарахування  та сплату частини прибутку (доходу)  відповідно до Порядку і нормативів комунальні  унітарні підприємства та їх об’єднання подають  галузевим  управлінням у функціональному  підпорядкуванні яких вони перебувають, або, які здійснюють  функції з управління  частками ( акціями, паями) спільної  власності територіальних громад району, що  у їх  статутних фондах .Заступник голови ради                                                       Р.В.Ничипоренко

enfrdeitptrues

Календар свят України. Граматика української мови

0543339
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого тижня
Цього місяця
Минулого місяця
Всього
754
1532
2286
8368
23137
19210
543339

Прогноз сьогодні
1728

10.05%
10.81%
2.71%
0.82%
0.27%
75.34%
Online (15 minutes ago):31
one guest
no members

Your IP:54.234.228.185

Контакти

Open in new window