У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                р і ш е н н я                      

                       малинської районної ради                        

(тридцять сьома  сесія сьомого скликання)

   

від 12 серпня 2020 року                                                                   № 518

Про внесення змін до районного бюджету

Малинського району на 2020 рік

  06313200000 ( код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні", Малинська районна рада   

ВИРІШИЛА:

1. Спрямувати на проведення витрат 556137 гривень вільних залишків бюджетних коштів загального фонду районного бюджету.

2. Внести зміни у рішення районної ради від 11.12.2019 року № 473 «Про районний бюджет Малинського району на 2020 рік», від 26.02.2020 року № 499 «Про внесення змін до районного бюджету Малинського району на 2020 рік», від 08.04.2020 року № 501 «Про внесення змін до районного бюджету Малинського району на 2020 рік», від 16.06.2020 року № 514 «Про внесення змін до районного бюджету Малинського району на 2020 рік», а саме:

2.1. У підпункті 1.1 пункту 1 цифри 113583212 гривень, 110138912 гривень, 3444300 гривень замінити відповідно цифрами 113712698 гривень, 110458398 гривень, 3254300 гривень.

2.2. У підпункті 1.2 пункту 1 цифри 119994595 гривень, 110493875 гривень, 9500720 гривень замінити відповідно цифрами 120680218 гривень, 111161060 гривень, 9519158 гривень.

2.3. Підпункт 1.3 пункту 1 викласти у такій редакції:

«1.3. Установити в цілому дефіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 702662 гривень, з них:

профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 6026908 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду);

дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі 6729570 гривень, джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів районного бюджету, який виник станом на 01.01.2020 року, у тому числі за рахунок:

залишку коштів районного бюджету – 6417164 гривень;

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 312406 гривень».

2.4. Підпункт 1.4 пункту 1 викласти у такій редакції:

«1.4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 6264858 гривень, джерелами покриття якого визначити:

- надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 6026908 гривень;

- використання залишків коштів спеціального фонду районного бюджету, які виникли станом на 01.01.2020 року, у сумі 237950 гривень,

у т.ч.:

від надходжень втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 237950 гривень.».

2.5. У підпункті 1.6 пункту 1 цифри 0,3 відсотка  замінити відповідно цифрами 0,1 відсоток.

2.6. У пункті 7 цифри 4185157 гривень замінити відповідно цифрами 4139758 гривень.

3. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття районною радою.

4. Додатки №  1, 1.1, 2, 3, 4, 4.1, 4.2, 6 викласти у новій редакції.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради Ничипоренко Р.В.

            Голова  районної ради                                                 М.С.Левковець

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

МАЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

(тридцять сьома сесія сьомого скликання)

    

від 12.08.2020 року № 519

Про затвердження розпоряджень

голови районної державної адміністрації

Відповідно до п.17 ч.1 ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи листи райдержадміністрації від 04.08.2020р.№04/18/1298,  рекомендації постійної комісії з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.            Затвердити розпорядження голови районної державної адміністрації:

     від 12 липня 2020 року № 152 «Про внесення змін до районного бюджету  на 2020 рік»;

      від 31 липня 2020 року № 158 «Про внесення змін до районного бюджету  на 2020 рік»;

                                        (Розпорядження додаються).


Голова районної ради                                                                                       М.С. Левковець

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради

(тридцять сьома сесія сьомого скликання)

      

від  12.08.2020  року  № 520

Про внесення змін до районної програми розвитку культури, духовності та туризму на 2018-2021 роки.

Розглянувши подання Малинської районної державної адміністрації про внесення змін до районної програми розвитку культури, духовності та туризму на 2018 – 2021 роки (лист від 09.07.2020р.№01\12\1122), відповідно до п.16 ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з гуманітарних питань та з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

  • Внести зміни до районної програми розвитку культури, духовності та туризму на 2018 – 2021 роки, затвердженої рішенням районної ради від 15 червня 2018 року № 355, а саме:

РОЗДІЛ 5 Основні  заходи  щодо реалізації районної програми розвитку культури, духовності та туризму на 2018 – 2021 роки  пункт І.  Культурна діяльність закладів культури підпункти 1, 2  викласти у новій редакції (додаток № 1).

Голова районної ради                                                             М.С.Левковець

Attachments:
Download this file (дод 1_змiни_до_Програми_кул_тури.doc)додаток 1[ ]65 kB