У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради


(двадцять п’ята сесія сьомого скликання)      

від  10 серпня 2018  року  № 372


Про внесення і затвердження змін

до Статуту Комунального підприємства

«Архплан» Малинської районної ради


Керуючись статями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.78 Господарського кодексу України,  враховуючи лист КП «Архплан» Малинської районної ради від 10.07.2018р.№39 та рішення районної ради щодо поповнення статутного капіталу КП «Архплан» Малинської районної ради,  рекомендації постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності, районна рада

 

ВИРІШИЛА:


1.Внести та затвердити зміни до Статуту комунального підприємства «Архплан» Малинської районної ради згідно з додатком.

2. Керівнику Комунального підприємства «Архплан»  Малинської районної ради Єхнічу Ю.В. забезпечити здійснення державної реєстрації змін до Статуту відповідно до вимог  чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності.


Голова районної ради                                                          М.С.Левковець


       
Додаток

до рішення районної ради

від 10 серпня 2018 р. №


         ЗМІНИ

до Статуту Комунального підприємства

«Архплан» Малинської районної ради

(є невід’ємною частиною Статуту)


Пункт 4.1. статті 4 «Майно підприємства» викласти в наступній редакції:

«4.1. Статутний капітал Підприємства становить 61 000,00 (шістдесят одна тисяча) гривень. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.»


Заступник голови

районної ради                                                              Р.В.Ничипоренко