УКРАЇНА

МАЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ  РАЙОННОЇ  РАДИ

                                                                                                                                                                                          

29.06.2011    36

 Про заходи щодо забезпечення

доступу до публічної інформації

 

 З метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», враховуючи Указ Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та керуючись ст.55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1.                     Визначити:

1.1. Спеціаліста з питань роботи зі зверненнями  громадян та діловодства Зайцеву М.М. відповідальною особою за реєстрацію у встановленому порядку і облік запитів на інформацію та за надання консультацій під час оформлення запитів на інформацію.

1.2. Керуючого справами районної ради Малегуса І.Є., спеціаліста з питань роботи зі зверненнями  громадян та діловодства Зайцеву М.М. відповідальними за попередній розгляд, опрацювання, організацію доступу до публічної інформації, її оприлюднення на веб-сайті районної ради, систематизацію, аналіз та контроль за своєчасним наданням відповідей на запити на інформацію, що надходять до районної ради.

2.Затвердити:

2.1. Рекомендовану форму запиту на інформацію для запитувачів інформації  та інструкцію щодо подання та розгляду запиту на інформацію (згідно з додатками 1, 2);

2.2. Перелік відомостей, які становлять службову інформацію (додаток 3).

3. Виконавчому апарату районної ради:
 3.1. Запровадити облік запитів на інформацію на електронних та паперових носіях.
3.2. Утворити з метою доступу до публічної інформації та її збереження відповідно до статті 18 Закону України «Про доступ до публічної інформації»,  систему обліку документів, що містять публічну інформацію, забезпечити обов''язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до неї за запитами, оприлюднення на веб-сайті районної ради інформації про наявні документи, що містять публічну інформацію.

3.3. Забезпечити систематичне та оперативне оприлюднення й оновлення на веб-сайті районної ради інформації про діяльність Малинської районної ради, передбаченої статтею 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»  .

4. Визначити місце для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також місце, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки – кабінет 321 (м.  Малин, пл.Соборна,6-а).

5. Головному бухгалтеру районної ради Захарчук Л.М. :

                5.1. Після затвердження Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на копіювання та друк документів внести пропозиції щодо визначення розміру фактичних витрат на виготовлення виконавчим апаратом копій документів обсягом більш як 10 сторінок, що надаються при задоволенні запиту на інформацію, та порядку їх зарахування.

                5.2. Внести пропозиції щодо забезпечення фінансування витрат, пов''язаних із виконанням Закону України «Про доступ до публічної інформації».

                6. Керуючому справами районної ради Малегуса І.Є.  організувати проведення навчання працівників виконавчого апарату з питань забезпечення доступу до публічної інформації.

7. Ознайомити з даним розпорядженням всіх працівників виконавчого апарату районної ради під розпис.

           8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної ради Шатило В.М., керуючого справами районної ради Малегуса І.Є.

 

Голова районної ради                                                           М.І.Савченко

 
                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

Додаток  1

до розпорядження голови

районної ради

від «29» 06/ 2011 року № 36

 

 

 

Голові районної ради

Савченко М.І.

______________________________________

(ПІБ або найменування запитувача)

 

_____________________________________

(поштова адреса або адреса електронної пошти)

 

____________________________________

(номер телефону)

 

Запит на інформацію

Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», прошу надати мені (повідомити мене) __________________________________________________________________

    (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

 

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

В усній формі

/Вказати номер телефону/

 

«______»_________ 201_ року                            _______________________

                                                                                      (підпис запитувача)

 

Зареєстровано ________________________________________

 

Заступник голови районної ради                                                                                              В.М.Шатило

                                                             

 

 

 

Додаток  2

до розпорядження голови

районної ради

від «29»_06___ 2011 року № 36

 

Інструкція

щодо процедури подання та розгляду запиту на інформацію

 

1.        Запитувачі інформації (далі – Запитувачі) мають право звернутися до Малинської районної ради (далі – районної ради) із запитом на інформацію (далі – запит) в усній або письмовій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

2. Непідписані, незасвідчені, пошкоджені або надіслані не за адресою запити повертаються відправнику або пересилаються адресатові.

3. Не приймаються до розгляду запити без ідентифікації автора такого запиту.

     4.Запит подається на ім’я голови районної ради в довільній формі або шляхом заповнення встановленої районною радою форми.
     5. У запиті на інформацію запитувач вказує своє прізвище, ім''я та по батькові (найменування), поштову адресу, або адресу електронної пошти, номер засобу зв''язку (якщо наявний), зазначає загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

6.Усі запити на інформацію, що надходять на адресу районної ради, приймаються та реєструються спеціалістом з питань роботи зі зверненнями  громадян та діловодства.

7. Запити на інформацію реєструються в журналі реєстрації запитів на інформацію відповідно до часу їх надходження.

Районна рада надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п''яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обгрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обгрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п''яти робочих днів з дня отримання запиту.

8.       Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов''язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

10. Керуючий справами районної ради, спеціаліст з питань роботи зі зверненнями  громадян та діловодства проводять систематизацію, аналіз та контроль за своєчасним наданням відповідей на запити на інформацію, що надходять до районної ради, та щомісячно оприлюднюють її на веб-сайті районної ради.

11. Спеціаліст з питань роботи зі зверненнями  громадян та діловодства завчасно попереджає виконавця відповіді на запит про термін надання такої відповіді.

 

Заступник голови

районної ради                                                                                                                       В.М.Шатило

 

Додаток  3

до розпорядження голови

районної ради

від «29» 06/ 2011 року № 36

 

                ПЕРЕЛІК

відомостей, що становить службову інформацію

 

1. У районній раді до службової належить така інформація:

1) що міститься у документах районної ради, які становлять внутрівідомчу  службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов''язані з розробкою напряму діяльності районної ради або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

2) стосовно cфери оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

2. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф „для службового користування”. Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

 

 

 

Заступник голови

районної ради                                                                                                             В.М.Шатило

enfrdeitptrues
1017792
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого тижня
Цього місяця
Минулого місяця
Всього
57
385
3770
3416
10726
38267
1017792

Прогноз сьогодні
624

6.16%
17.80%
7.57%
0.69%
0.20%
67.58%
Online (15 minutes ago):6
6 guests
no members

Your IP:35.172.236.135