У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради


(тридцять восьма сесія сьомого скликання)
від 18 вересня 2020 року № 523


 Про затвердження районної  Програми

 «Питна вода Малинщини» на 2020-2021 роки.


     Розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект  районної  Програми «Питна вода Малинщини» на 2020-2021 роки (лист від 05.08.2020 року № 01/18/1309), відповідно до п.16 ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з  питань земельних ресурсів, соціально- економічного  розвитку села, з питань промисловості, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства та екології, районна рада


   В И Р І Ш И Л А :


1.Затвердити районну  Програму «Питна вода Малинщини» на 2020-2021 роки (додається).


Голова районної ради                                                             М.С. ЛевковецьДодаток

    до рішення районної  ради від 18 версня  2020 р. №

П Р О Г Р А М А 

«Питна вода Малинщини» на 2020-2021 роки

                                              ПАСПОРТ

Програми «Питна вода Малинщини»  на 2020-2021 роки (далі – Програма)

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Малинська районна державна адміністрація Житомирської області


2.

Підстава для розроблення Програми

Закони України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України на 2006-2020 роки», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про місцеве самоврядування»


3.

Розробник Програми

Малинська районна державна адміністрація Житомирської  області 


4.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства Малинської райдержадміністрації


5.

Учасники Програми

Структурні підрозділи Малинської районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування району, Малинська міська об’єднана територіальна громада, інші підприємства, установи та організації


6.

Термін реалізації Програми

2020 – 2021 роки


7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми 


В межах поточного фінансування

2. Загальні положення

Районна програма  «Питна вода Малинщини на 2020-2021 роки» (далі Програма) розроблена  відповідно до:

Закону України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України на 2006-2020 роки»;

Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»;

Програма спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою та визначає основну стратегію розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Малинщини.

Забезпечення питною водою є для району однією з пріоритетних проблем, розв’язання якої необхідно для збереження здоров’я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення.

Розроблення Програми обумовлено:

  незадовільним екологічним станом поверхневих та підземних джерел питного водопостачання;

  застосування застарілих технологій та обладнання в системах питного водопостачання;

  потенційною загрозою ускладнення санітарно-епідемічної ситуації в окремих територіальних громадах району внаслідок низької якості питної води;

  суттєвим зменшенням поверхневого рівня підземних ґрунтових вод для питного водопостачання у ряді місцевих територіальних громад району;

  обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання.


3. Мета Програми

            Метою програми є покращання рівня забезпечення населення  Малинщини питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих норм питного водопостачання, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання та розвиток водопровідно-каналізаційного господарства.

          Досягнення виконання цієї програми принесе користь здоров’ю населення, сприятиме охороні навколишнього середовища від забруднення та стимулюватиме економічний розвиток  району.

 

4. Шляхи і способи розв’язання проблеми

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми є реалізація державної політики щодо розвитку систем водопостачання; охорони та попередження забруднення джерел питного водопостачання; доведення якості питної води до вимог державних стандартів; розроблення  та впровадження науково-дослідних  розробок із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів.

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

  упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання;

  забезпечення дотримання вимог нормативних документів у сфері здійснення контролю за якістю питної води, що споживається;

  приведення до нормативних вимог зон санітарної охорони та водоохоронних зон джерел питного водопостачання, проведення екологічного та гігієнічного стану  джерел питного водопостачання на відповідність установленим вимогам;

  будівництво і реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд з метою зменшення обсягів неочищених стічних вод, що скидаються у водні об’єкти, а також утилізація осадів;

  будівництво та відновлення водозабору підземних вод для облаштування артезіанських свердловин та бюветів;

  економія водних ресурсів.

 

5.Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок:

  коштів, державного бюджету України;

  коштів обласного бюджету;

  коштів районного та місцевих бюджетів;

  коштів інших джерел фінансування, що не суперечить чинному законодавству України.

Відповідальним за реалізацію Програми є Малинська районна державна адміністрація спільно з органами місцевого самоврядування  району. Після ліквідації Малинської районної державної адміністрації відповідальним  за реалізацію програми буде Малинська міська об’єднана територіальна громада.

Потреба в коштах на виконання Програми зазначена у Додатку.


6.Основні завдання Програми

 Основними завданнями Програми є:

1. Охорона джерел питного водопостачання:

- утримання та благоустрій водоохоронних зон джерел питного водопостачання;

- приведення до нормативних вимог зон санітарної охорони джерел питного водопостачання;

- здійснення заходів з попередження міграції забруднюючих речовин у санітарних зонах охорони джерел питного водопостачання;

- захист джерел питного водопостачання від шкідливого впливу суб’єктів господарювання та об’єктів, що створюють загрозу забруднення вод;

2. Розвиток та реконструкція систем водопостачання:

- впровадження станцій (установок) доочищення питної води на системах  водопостачання, насамперед для водозабезпечення дошкільних, шкільних та лікувальних закладів у населених пунктах;

- будівництво та відновлення водозабору підземних вод для облаштування артезіанських свердловин та бюветів;

-    розширення мережі централізованого водопостачання;

Додатково перелік конкретних заходів Програми буде формуватися, виходячи з пріоритетів соціально-економічного розвитку територій, з урахуванням пропозицій мешканців сільських рад.


7. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації щодо забезпечення питною водою та зниження на цій основі захворюваності населення;

охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання та поступове їх відновлення;

цілодобовий доступ населення до якісної питної води.


8. Координація та контроль за виконанням Програми

Програма затверджується рішенням сесії Малинської районної ради.

Координація діяльності з виконання Програми здійснюється Малинською районною державною адміністрацією, а в подальшому Малинською міською об’єднаною територіальною громадою.

Виконавцем Програми є відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства Малинської райдержадміністрації спільно з іншими структурними підрозділами Малинської районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування району, іншими підприємствами, установами та організаціями. Після ліквідації Малинської районної державної адміністрації виконавцем програми буде відповідний виконавчий орган  Малинської міської об’єднаної територіальної громади.

За підсумками виконання Програми здійснюється відповідне інформування.


Заступник голови районної ради            Р.В.Ничипоренко


                                                                                                                                                Додаток


Потреба в коштах на виконання

Програми «Питна вода Малинщини» на 2020-2021 роки


Захід

Фінансування

1.

Утримання та благоустрій водоохоронних зон джерел питного водопостачання

В межах кошторисних призначень

2.

Приведення до нормативних вимог зон санітарної охорони джерел питного водопостачання

В межах кошторисних призначень

3.

Здійснення заходів з попередження міграції забруднюючих речовин у санітарних зонах охорони джерел питного водопостачання

В межах кошторисних призначень

4.

Захист джерел питного водопостачання від шкідливого впливу суб’єктів господарювання та об’єктів, що створюють загрозу забруднення вод

В межах кошторисних призначень

5.

Впровадження станцій (установок) доочищення питної води на системах  водопостачання, насамперед для водозабезпечення дошкільних, шкільних та лікувальних закладів у населених пунктах

В межах кошторисних призначень

6.

Будівництво та відновлення водозабору підземних вод для облаштування артезіанських свердловин та бюветів

В межах кошторисних призначень

7.

Розширення мережі централізованого водопостачання.

В межах кошторисних призначень


enfrdeitptrues
1037542
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого тижня
Цього місяця
Минулого місяця
Всього
14
445
2923
2923
2081
13338
1037542

Прогноз сьогодні
INF

6.10%
18.60%
7.45%
0.68%
0.20%
66.97%
Online (15 minutes ago):10
10 guests
no members

Your IP:35.153.103.15