У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я                      

   малинської районної ради                        

(двадцять сьома сесія сьомого скликання)


      

від 14 грудня 2018 року    №

Про районний бюджет

на 2019 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”; Малинська районна рада   

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2019 рік:

1.1 доходи районного бюджету у сумі 157058760 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету 156264860 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету 793900 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення.

Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів районному бюджету згідно додатку 1.1., додаткову дотацію з місцевих бюджетів районному бюджету згідно додатка 1.2., субвенції з місцевих бюджетів до районного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на 2019 рік згідно з додатком 1.3. до цього рішення;

1.2. видатки районного бюджету у сумі 157058760 гривень., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету 153745860 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 3312900 гривень;

1.3. профіцит за загальним фондом районного бюджету  у сумі 2519000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.;

1.4. дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі 2519000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

1.5. оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 100000 гривень, що становить 0,06 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

1.6. резервний фонд районного бюджету у розмірі 100000 гривень, що становить 0,06 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2019 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком  3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком  4 до цього рішення, в тому числі інші субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень, згідно з додатком 4.1 до цього рішення.

Надати право районній державній адміністрації здійснювати протягом 2019 року розподіл та перерозподіл  обсягу міжбюджетних трансфертів з державного бюджету у період між сесіями Малинської районної ради  з наступним затвердженням районною радою.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об»єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об»єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на  реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 2758703 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені пунктом 12 статті 97 та статтями 102, 1032, 1034, 104 Бюджетного кодексу України ( крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження , визначені статтею 691  Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначенні пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету згідно з статтею 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 70 та частиною 2 статті 71, статтею 91  Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

 оплата праці працівників бюджетних установ;

 нарахування на заробітну плату  ;

 придбання медикаментів та перев”язувальних матеріалів ;

  забезпечення продуктами харчування ;

 оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

 поточні трансферти населенню ;

 поточні трансферти місцевим бюджетам.

10. Надати право управлінню фінансів Малинської районної державної адміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення  тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» ( зі змінами ), з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право управлінню фінансів районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету , пов»язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов»язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Головні розпорядники коштів районного бюджету забезпечують:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програми та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов»язань, довгострокових зобов»язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв”язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

13. Відповідно до пункту 8 статті 23 Бюджетного кодексу України  надати право районній державній адміністрації здійснювати перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів з наступним затвердженням районною радою.

14. Затвердити формулу розподілу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами місцевого самоврядування згідно з додатком № 7 до цього рішення відповідно до пунктів 20, 201 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України.

15. Надати право районній державній адміністрації протягом 2018 року вносити зміни до районного бюджету по інших субвенціях, які затверджені у місцевих бюджетах, районному бюджету з наступним затвердженням районною радою.

16. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, що затверджуються районною державною адміністрацією або районною радою.

17. Це рішення набирає чинність з 1 січня 2019 року.

18. Додатки № 1, 1.1., 1.2., 1.3, 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід”ємною частиною.

19. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України здійснюється оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття.

20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради Ничипоренко Р.В.

            Голова

районної ради                                                          М.С.Левковець

enfrdeitptrues

Календар свят України. Граматика української мови

0570031
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого тижня
Цього місяця
Минулого місяця
Всього
1141
777
6821
6821
15900
33929
570031

Прогноз сьогодні
1704

9.60%
11.15%
2.67%
0.85%
0.27%
75.47%
Online (15 minutes ago):43
43 guests
no members

Your IP:54.234.228.78

Контакти

Open in new window