ПОЛОЖЕННЯ

про виконавчий апарат районної ради

 Виконавчий апарат районної ради відповідно до ст.141 Конституції України та ст. 43 п.4 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» утворюється районною радою за поданням голови районної ради та  працює під керівництвом голови районної рани.

 У своїй практичній діяльності виконавчий апарат районної ради керується Конституцією, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної та районної ради, Регламентом роботи районної ради та цим Положенням.

 Структура та чисельність виконавчого апарату встановлюються районною радою за поданням голови ради. Безпосередньо організовує роботу виконавчого апарату керуючий справами виконавчого апарату районної ради.

 Усі працівники виконавчого апарату призначаються головою ради відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

 Посадові особи апарату в своїй діяльності керуються цим Положенням та посадовими інструкціями, затвердженими головою районної ради.

 Витрати на утримання виконавчого апарату районної ради здійснюються за рахунок коштів районного бюджету, затвердженим районною радою за поданням голови районної ради.

 У разі закінчення терміну або дострокового припинення повноважень районної ради, посадові особи виконавчого апарату виконують свої обов’язки до обрання нового складу районної ради та прийняття нею рішення щодо структури та чисельності нового виконавчого апарату районної ради.

 Виконавчий апарат районної ради будує свою роботу на підставі місячних планів роботи, затверджених головою ради.

 Голова районної ради, а в разі його відсутності – заступник голови ради, проводить щотижневі робочі наради з працівниками виконавчого апарату.

 За узгодженням з головою райдержадміністрації забезпечують діяльність районної ради відділи райдержадміністрації: загальний, організаційно-кадрової роботи.

 Основні завдання виконавчого апарату районної ради

 1.    Організаційно-технічне, інформаційне і правове забезпечення діяльності ради, постійних комісій, депутатів і депутатських груп щодо організації затвердження районних програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, здійснення контролю за їх виконанням, а також вирішення інших питань місцевого життя, віднесених законом до компетенції районної ради.

 2.    Забезпечення взаємодії районної ради з районною державною адміністрацією, її управліннями та відділами, органами місцевого самоврядування, політичними партіями, рухами, громадськими організаціями.

 3.    Надання правової, методичної і консультативної допомоги радам району у здійсненні наданих їм повноважень, дотриманні законності в їх діяльності.

 4.    Організація проведення семінарів, нарад голів та секретарів місцевих рад, навчання депутатів районної ради та кадрів органів місцевого самоврядування.

 5.    Своєчасне забезпечення депутатів районної ради необхідними в роботі довідками і аналітичними матеріалами, надання їм практичної допомоги в підготовці документів та проектів рішень на розгляд ради, її постійних комісій, розгляд зауважень та пропозицій, внесених депутатами на сесіях ради та висловлених виборцями під час звітів депутатів.

 6.         Надання допомоги депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, в організації прийому громадян, у проведенні звітів перед виборцями.

 7.         Узагальнює та розповсюджує досвід роботи органів місцевого самоврядування району, постійних комісій, депутатів та органів самоорганізації населення.

 8.         Забезпечує гласність в роботі районної ради, її постійних комісій та депутатів шляхом висвітлення їх діяльності в засобах масової інформації.

 9.    Надає консультативно-методичну, юридичну допомогу органам місцевого самоврядування щодо об''єднання їх в асоціації, інші добровільні організації, забезпечує їх зв''язок з обласною радою з цих питань.

 10.  Сприяє районній виборчій комісії у здійсненні нею своїх повноважень з підготовки і проведення виборів депутатів районної ради, окружним і дільничним виборчим комісіям в організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, референдумів, підготовці документів з питань виборів на розгляд ради.

 11.  Організація матеріального та технічного забезпечення роботи ради, постійних комісій, депутатів для здійснення їх повноважень, забезпечення своєчасного відшкодування витрат, пов''язаних з депутатською діяльністю, за рахунок коштів районного бюджету.

 Виконавчий апарат районної ради

 12.  Готує розпорядження, своєчасно повідомляє депутатів і доводить до відома населення про час, місце проведення, перелік питань порядку денного сесії районної ради.

 13.  Забезпечує організаційну підготовку сесії районної ради. Сприяє робочим групам у підготовці сесії, постійним комісіям, депутатським групам, депутатам у підготовці питань, які вносяться на розгляд районної ради, готує проекти рішень ради з питань адміністративно-територіального устрою, виборів депутатів, планів роботи ради та інших.

 14.  Бере участь у підготовці проектів рішень рада, висновків і рекомендацій постійних комісій по програмі соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету району, з інших питань, які входять в повноваження ради.

 15.  Спільно з постійними комісіями аналізує виконання програм соціально-економічного розвитку району, районного бюджету, районних програм, готує з цих питань висновки та пропозиції, подає їх на розгляд голові ради.

 16.  Контролює разом з постійними комісіями хід виконання рішень районної ради та готує по них інформації на сесії, а також про виконання зауважень і пропозицій депутатів і виборців.

 17.  Разом з постійними комісіями розробляє проекти планів роботи ради, положення про постійні комісії, регламент  роботи районної ради, організовує їх обговорення з депутатами, готує висновки з цих питань на розгляд районної ради.

 18.       Подає методичну та практичну допомогу в підготовці і проведенні засідань постійних комісій районної ради, сприяє реалізації висновків і рекомендацій, прийнятих постійними комісіями ради, організовує проведення спільних засідань з питань, які належать до відання кількох комісій.

 19.       Забезпечує облік даних про кількість і склад територіальних громад, органів місцевого самоврядування та про діяльність депутатів, депутатських формувань, зміни у їх складі.

 20.       Забезпечує підготовку і проведення нарад, семінарів, зустрічей з представниками органів місцевого самоврядування, політичних партій, рухів, громадських організацій.

 21.              Надає допомогу у підготовці матеріалів на засідання президії районної ради, ведення протоколу засідання президії районної ради.

 22.              Забезпечує підготовку матеріалів на засідання координаційної ради та відповідних проектів рекомендацій ради.

 23.       За дорученням голови ради або його заступника розглядає звернення державних, політичних і громадських органів, заяви та скарги громадян з питань, що входять до компетенції районної ради, готує пропозиції щодо їх вирішення.

 Заступник голови

районної ради                                                                                            В.М.Шатило

 

enfrdeitptrues
1035097
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого тижня
Цього місяця
Минулого місяця
Всього
489
322
2590
2590
12974
15057
1035097

Прогноз сьогодні
504

6.11%
18.47%
7.46%
0.69%
0.20%
67.08%
Online (15 minutes ago):4
4 guests
no members

Your IP:3.238.107.166