У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради

(двадцять четверта сесія сьомого скликання)


від  15 червня  2018 року №

Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що передається в оренду ФГ

«Господар - Володар» на території  Малинського району  Житомирської області, за межами населених пунктів Горинської сільської ради

         Розглянувши заяву ФГ «Господар-Володар» про затвердження технічної  документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 3,9780 га, на території Малинського району Житомирської області, за межами населених пунктів Горинської сільської ради, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.23 Закону України «Про оцінку земель», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних ресурсів, соціально-економічного  розвитку села, з питань промисловості, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства та екології, районна рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 3,9780 га, що передається в оренду ФГ «Господар-Володар» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території  Малинського району  Житомирської області, за межами населених пунктів Горинської сільської ради (документація додається).

Голова районної ради                                                  М.С.Левковець

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради

(двадцять четверта сесія сьомого скликання)


      

від  15 червня  2018  року  №

Про деякі питання функціонування

КУ «Малинський районний трудовий

архів» Малинської районної ради

         Розглянувши лист КУ «Малинський районний трудовий архів» від 02.05.2018р.№285 про внесення змін до Положення комунальної установи «Малинський районний трудовий архів» Малинської районної ради, лист Державного архіва Житомирської області від 23.04.2018р.№07-11/346 про уникнення соціальної напруги, з метою забезпечення єдності функціонування та своєчасного фінансування, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності та з метою мобілізації додаткових коштів до районного бюджету, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати статус об’єкта спільного користування громад сіл, селища та Чоповицької ОТГ КУ «Малинський районний трудовий архів» Малинської районної ради.

2.  Внести зміни до Положення комунальної установи «Малинський районний трудовий архів» Малинської районної ради, а саме:

Абзац 2 розділу І Положення доповнити і викласти в наступній редакції:

« Трудовий архів створюється за рішенням районної ради і утримується за рахунок коштів районного бюджету, сільських та селищної рад, Чоповицької ОТГ та коштів з інших джерел не заборонених законом».

3. Начальнику управління фінансів Малинської РДА Козленко М.М., керівнику КУ «Малинський районний трудовий архів» Малинської районної ради Тузінській Л.М. підготувати проект відповідної трьохсторонньої угоди про передачу коштів до районного бюджету відповідно до розрахунків витрат, наданих керівником КУ «Малинський районний трудовий архів» .

4. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності.

Голова районної ради                                                         М.С.Левковець     

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради

(двадцять четверта сесія сьомого скликання)


від  15 червня  2018 року №

Про затвердження Положення про проведення конкурсу та призначення на посаду керівників закладів загальної середньої освіти Малинського району Житомирської області 

Відповідно до статті 25 Закону України “Про освіту”, статті 26 Закону України “Про загальну середню освіту”, ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018р. № 291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти», враховуючи рекомендації  постійних комісій районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності, з гуманітарних питань та з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Положення про проведення конкурсу та призначення на посаду керівників закладів загальної середньої освіти Малинського району Житомирської області  (додається).

2.Делегувати відділу освіти Малинської райдержадміністрації повноваження щодо призначення та звільнення з посади керівників закладів загальної середньої освіти Малинського району Житомирської області за результатами конкурсу, що проводиться згідно Положення про проведення конкурсу та призначення на посаду керівників закладів загальної середньої освіти Малинського району Житомирської області, затвердженого п.1 цього рішення.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань та з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення.

Голова районної ради                                                                       М.С. Левковець

Детальніше: Про затвердження Положення про проведення конкурсу та призначення на посаду...

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради


(двадцять четверта сесія сьомого скликання)від  15 червня  2018 року №

Про районну Програму створення

та ведення містобудівного кадастру в Малинському районі на 2018 – 2021 роки


Розглянувши поданий Малинською районною державною адміністрацією проект районної Програми створення та ведення містобудівного кадастру в Малинському районі (лист від 02.05.2018р.№03-1/709), відповідно до п.16 ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної  комісії  з питань  законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності, районна рада


ВИРІШИЛА:


1.Затвердити  районну Програму створення та ведення містобудівного кадастру в Малинському районі  на 2018-2021 роки (додається).


2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію  з питань  законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності.
Голова районної ради                                                             М.С.Левковець

Attachments:
Download this file (П Р О Г Р А М А районна містобуд.doc)Програма[ ]74 kB

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради


(двадцять четверта сесія сьомого скликання)


     

від 15 червня 2018 року №


Про внесення змін до Програми забезпечення виконання Малинською районною державною адміністрацією делегованих повноважень на 2018 – 2020 роки


Відповідно до п.16 ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши подання районної державної адміністрації від 23.04.2018р.№03-1/674 та від 04.05.2018р.№03-1/731, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з  питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності,   районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Внести зміни до Програми забезпечення виконання Малинською районною державною адміністрацією делегованих повноважень на 2018-2020 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням 21 сесії районної ради 7 скликання від 15.12.2017р.№278, а саме:

Розділ 8 Програми «Напрямки діяльності та заходи з виконання районної Програми» доповнити пунктами наступного змісту:

« 13. Придбання та обслуговування кліматичної техніки.

   14. Інші поточні видатки (судовий збір, пеня тощо)».

Голова районної ради                                                  М.С.Левковець  

  

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради

(двадцять четверта сесія сьомого скликання)


      від  15 червня  2018  року  №


Про затвердження Порядку і нормативів

відрахування частини прибутку (доходу)

комунальних унітарних підприємств та їх

об’єднань, які належать до спільної власності

територіальних громад  району або у статутних

фондах яких є частка спільної власності

територіальних громад району


         Відповідно до статей 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.9 ч.1 ст.69 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», враховуючи лист районної державної адміністрації  від 25.04.2018р.№03-1/692, рекомендації постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності та з метою мобілізації додаткових коштів до районного бюджету, районна рада


ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок і нормативи відрахування до загального фонду  районного бюджету комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань,  які належать до спільної власності територіальних громад району або у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальних громад району, частини прибутку (доходу) на 2018 рік, за результатами щорічної фінансово-господарської діяльності у 2017 році ( додається ).

2.  Малинській об’єднаній державній податковій інспекції здійснювати контроль за повнотою і своєчасністю сплати  відрахувань частини прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями відповідно до Порядку і нормативів, затверджених цим рішенням.

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності.


Голова районної ради                                                         М.С.Левковець


                                                                                                                                                                                              


 Додаток

                                                                                          до рішення

                                                                                          районної ради

                                                              від  15.06.2018 р. №

Порядок і нормативи

відрахування до загального фонду районного бюджету комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, які належать до спільної власності територіальних громад району або у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальних громад району, частини прибутку (доходу) за результатами щорічної фінансово-господарської діяльності

Відповідно до цього Порядку, комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання, які належать до спільної власності територіальних громад району або у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальних громад району,  здійснюють відрахування до загального фонду районного бюджету  частини прибутку ( доходу ) за результатами щорічної фінансово-господарської діяльності.

Відрахування частини прибутку  (доходу) за результатами  фінансово-господарської  діяльності  здійснюються комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, які належать до спільної власності  територіальних громад району, у розмірі 15 відсотків чистого прибутку (доходу),  розрахованого згідно з положенням  (стандартами) бухгалтерського обліку.

Частина прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду районного бюджету, розраховується комунальними  унітарними підприємствами та їх об’єднаннями  відповідно до порядку, встановленого Державною податковою адміністрацією для державних та казенних підприємств.

Визначена відповідно до Порядку і нормативів частина прибутку (доходу) сплачується у строки, встановлені  для сплати  податку на прибуток підприємств і  зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду районного бюджету, відкриті  в органах Державного  казначейства.

Одночасно зі сплатою частини прибутку (доходу) до загального фонду районного бюджету платники податку нараховують та вносять до бюджету  авансовий внесок з податку на прибуток за діючою ставкою по даному податку, нарахований на суму дивідендів (частини прибутку), призначених для виплати. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету (до/або) одночасно із сплатою частини прибутку та відображається у декларації  з податку на прибуток підприємства.

Інформацію про нарахування  та сплату частини прибутку (доходу)  відповідно до Порядку і нормативів комунальні  унітарні підприємства та їх об’єднання подають  галузевим  управлінням у функціональному  підпорядкуванні яких вони перебувають, або, які здійснюють  функції з управління  частками ( акціями, паями) спільної  власності територіальних громад району, що  у їх  статутних фондах .Заступник голови ради                                                       Р.В.Ничипоренко

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

МАЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

( двадцять четверта сесія сьомого скликання)від  15 червня 2018 року №


Про тимчасовий порядок видалення

дерев,  кущів газонів і квітників за межами населених

пунктів на території Малинського району 

 

Розглянувши лист Малинської райдержадміністрації від 23.02.2018 р.№03-1/341, з  метою забезпечення належного контролю за використанням об’єктів рослинного світу на території Малинського району до законодавчого врегулювання видалення зелених насаджень за межами населених пунктів, керуючись статтею 6 Закону України «Про рослинний світ», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії з питань земельних ресурсів, соціально-економічного  розвитку села, з питань промисловості, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства та екології, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити  Тимчасовий порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників за межами населених пунктів на території Малинського району ( додаток 1).

2. Затвердити Типовий договір про надання послуг з видалення зелених насаджень ( додаток 2).

3. Малинській районній державній адміністрації, Гранітненській селищній, сільським радам забезпечити дотримання процедури видалення дерев та кущів за межами населених пунктів на території Малинського району відповідно до затвердженого тимчасового порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних ресурсів, соціально-економічного  розвитку села, з питань промисловості, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства та екології.

 

Голова районної ради                                                               М.С.Левковець

Attachments:
Download this file (Порядок та договір до рiш_про_видалення_дерев_2018.doc)Додатки 1 і 2[ ]54 kB

Контакти

Курси валют

Translate

enfrdeitptrues
0413062
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого тижня
Цього місяця
Минулого місяця
Всього
301
606
3702
4062
15678
14740
413062

Прогноз сьогодні
504

11.73%
9.06%
3.09%
0.99%
0.30%
74.83%
Online (15 minutes ago):39
39 guests
no members

Your IP:54.80.97.221