ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

МАЛИНСЬКА РАЙОННА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р і ш е н н я

малинської районної ради


(____________________ сесія сьомого скликання)
від  ________ 2017 року №


Про Тимчасовий порядок видалення

дерев та кущів за межами населених

пунктів на території Малинського району


З метою забезпечення належного контролю за використанням об’єктів рослинного світу на території Малинського району, керуючись статтею 6 Закону України «Про рослинний світ», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії з питань земельних ресурсів, соціально-економічного  розвитку села, з питань промисловості, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства та екології, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Тимчасовий порядок видалення дерев та кущів за межами населених пунктів на території Малинського району ( додаток 1).

2. Затвердити Типовий договір про надання послуг з видалення зелених насаджень ( додаток 2).

3. Малинській районній державній адміністрації, Гранітненській селищній, сільським радам забезпечити дотримання процедури видалення дерев та кущів за межами населених пунктів на території Малинського району відповідно до затвердженого Тимчасового порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних ресурсів, соціально-економічного  розвитку села, з питань промисловості, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства та екології.

Голова районної ради М.С.Левковець

Детальніше: Про Тимчасовий порядок видалення  дерев та кущів за межами населених  пунктів...

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ
проекту рішення Малинської районної ради

«Про тимчасовий порядок видалення дерев та кущів за межами населених пунктів на території Малинської району»


Цей документ містить обґрунтування необхідності регулювання органами місцевого самоврядування району питання визначення процедури видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Малинського району шляхом прийняття регуляторного акту – рішення Малинської  районної ради «Про тимчасовий порядок видалення дерев та кущів за межами населених пунктів на території Малинського району».


1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Проект рішення Малинської районної ради «Про затвердження Тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Малинського району» розроблений з метою встановлення порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Малинського району, у відповідності до ст. 6 Закону України «Про рослинний світ», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Основні напрямки на які проблема справляє вплив:

-покращення благоустрою Малинського району;

- уникнення незаконних дій при ліквідації аварійних ситуацій на інженерних мережах за межами населених пунктів на території Малинського району;

- уникнення незаконних дій при запобіганні виникнення надзвичайних ситуацій (подій), пов’язаних з забезпеченням безпечної життєдіяльності населення, в тому числі, безпеки дорожнього руху;

- уникнення незаконних дій при ліквідація наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації на території району.

- вирішення питань списання та утилізації видалених дерев та кущів за межами населених пунктів району в межах чинного законодавства.


2.Визначення цілей державного регулювання.


Ціллю державного регулювання є введення в дію рішення Малинської районної ради “Про затвердження Тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Малинського району”, законодавчо врегулювати на території Малинського району порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів.


3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

Введення в дію проекту рішення Малинської районної ради “Про тимчасовий порядок видалення дерев, кущів, газонів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Малинського району” дасть можливість встановити тимчасовий порядок видалення дерев, кущів, газонів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Малинського району до законодавчого врегулювання даного питання.


Вид альтернативи

Опис альтернативи

Залишити врегулювання відносин з видалення зелених насаджень за межами населених пунктів лише діючими нормами законодавства

Не досягається поставлена ціль, оскільки норми, які б встановлювали конкретний порядок видалення зелених насаджень за межами населених пунктів, суб’єктів, уповноважених приймати рішення про їх видалення та підстави для прийняття таких рішень, на сьогодні в діючому законодавстві відсутні.

Введення в дію проекту рішення Малинської районної ради “Про тимчасовий порядок видалення дерев, кущів, газонів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Малинського району”

Дасть можливість встановити тимчасовий порядок видалення дерев, кущів, газонів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Малинського району до законодавчого врегулювання зазначеного питання.

Це дозволить досягти поставленої цілі.4. Опис механізму, який пропонується для розв’язання проблеми.

З набранням чинності рішення “Про тимчасовий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Малинського району” створюється правова основа для Малинської районної державної адміністрації, а також селищної і сільських рад району по здійсненню видалення зелених насаджень, в т.ч. аварійних дерев, за межами населених пунктів, відповідно до зазначеного порядку.


5. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Впровадження тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Малинського району надає можливість забезпечити належний контроль за використанням об’єктів рослинного світу на території Малинського району.

Запровадження зазначеного нормативного акта забезпечить вірогідність досягнення поставлених цілей.

6.Характеристика очікуваних результатів прийняття акта.

Прийняття зазначеного рішення надасть змогу досягнути таких результатів:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Покращення благоустрою району.

Забезпечення належного функціонування та стабільної роботи систем життєзабезпечення району за межами населених пунктів (ліній електромереж, телефонного зв’язку, газових, водопровідних, каналізаційних та тепломереж, автошляхів, польових доріг і т.п.).


Держава

Проект рішення Малинської районної ради “Про тимчасовий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Малинського району” спрямований на врегулювання зазначених вище проблем, так як Малинська районна державна адміністрація, селищна, сільські ради району отримають правову основу та порядок видалення зелених насаджень, в т.ч. аварійних дерев, за межами населених пунктів.


Суб’єкти господарювання,

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

Суб’єкти господарювання та фізичні особи, які мають право надавати послуги по видаленню зелених насаджень згідно чинного законодавства України, матимуть право укласти договори по видаленню зелених насаджень з органами місцевого самоврядування в межах чинного законодавства України.


7. Обгрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта.


Строк дії регуляторного акту залежить від змін в діючому законодавстві. Регуляторний акт набирає чинності з дня інформування про його прийняття в місцевих засобах інформації та офіційному сайті Малинської районної ради www.malyn-rayrada.gov.ua.


8. Визначення показників результативності регуляторного акта.


Прогнозовані показники результативності регуляторного акта:

- Малинська районна державна адміністрація, селищна, сільські ради району отримають правову основу та порядок видалення зелених насаджень, в т.ч. аварійних дерев, за межами населених пунктів;

- збільшаться надходження до місцевих бюджетів;

- суб’єкти господарювання, та фізичні особи, які мають право надавати послуги по видаленню зелених насаджень згідно чинного законодавства України, отримають додатковий обсяг робіт.


9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження. Базове відстеження буде проведено на етапі підготовки регуляторного акту. Повторне відстеження – через рік після введення в дію регуляторного акту. Метою повторного відстеження буде оцінка ступеня досягнення даним актом поставлених задач.

Періодичне відстеження (щорічно, один раз на рік) несе контрольну функцію з питань виконання та доцільності прийнятого регуляторного акту.
Заступник голови районної ради Р.В.Ничипоренко


   Відповідно до вимог Закону України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування» (далі – Закон) головою районної ради утворюється робоча комісія з питань прискореного перегляду регуляторних актів (далі - робоча комісія).

   Згідно із ч. 3 ст. 3 Закону до складу робочої комісії включаються на паритетних засадах депутати відповідної ради, посадові особи апарату сільської, селищної, міської ради, виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, виконавчого апарату районної у місті, районної, обласної ради, виконавчого комітету районної у місті ради, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики, територіальних органів Антимонопольного комітету України, Міністерства юстиції України та інших центральних органів виконавчої влади, а також представники об''єднань суб''єктів господарювання, роботодавців, громадських організацій споживачів (об''єднань споживачів), наукових установ та окремі фахівці (за згодою).

    На підставі цього, з метою врахування ініціатив об''єднань суб''єктів господарювання, об’єднань роботодавців, громадських організацій споживачів (об''єднань споживачів), наукових установ та окремих фахівців, пропонуємо у строк до 1 лютого 2011 року надати до виконавчого апарату районної ради за адресою: м. Малин, пл. Соборна, 6-а, кім. 321 пропозиції щодо кандидатур для входження до складу робочої комісії та участі у її роботі, зазначивши призвіще, ім’я, по батькові та назву посади (у разі наявності) кандидата.

Контакти

Курси валют

Translate

enfrdeitptrues
0295614
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого тижня
Цього місяця
Минулого місяця
Всього
560
379
3651
3651
10157
14608
295614

Прогноз сьогодні
768

14.34%
8.04%
3.55%
1.13%
0.35%
72.59%
Online (15 minutes ago):116
116 guests
no members

Your IP:54.158.55.5